📚 App Woorden

Voel je je verloren in het bos van app terminologie? 🌲🌳 Het voelt soms alsof er een miljoen afkortingen en begrippen zijn die je moet leren, toch? 🤔💬 Maar geen stress, wij hebben precies wat je nodig hebt. 👊

In onze app woordenlijst hebben we de essentiële termen, concepten en acroniemen op een rijtje gezet en kort beschreven. 📝 We gaan niet alleen oppervlakkig, we gaan dieper! Voor de meeste termen is er een uitgebreidere uitleg beschikbaar als je erop klikt. 💡🖱️

Het mooie van deze app kennisbank? Het blijft groeien en evolueren, net als de app wereld zelf. 🔄🌐 Het wordt steeds completer, dus je hebt altijd toegang tot de nieuwste informatie. Zo blijf je altijd op de hoogte! 💪🚀

#

3D Touch

3D Touch is een technologie die op Apple’s iPhone 6s en later modellen is geïntegreerd. Het werkt door met verschillende krachten op het scherm te drukken.

Lees meer over 3D Touch


A

A/B Testen

A/B testen is een methode om verschillende versies van een app of website te testen om te zien welke versie het beste presteert.

Lees meer over A/B Testen

Accelerometer

Een accelerometer is een elektronisch component dat bewegingen van een apparaat kan detecteren en omzetten in digitale informatie over bewegingssnelheid.

Lees meer over Accelerometer

Agile

Agile is een manier om software te ontwikkelen waarbij er snel en flexibel op veranderingen in de eisen van de gebruiker wordt ingespeeld.

Lees meer over Agile

AI (Artificial Intelligence)

Artificial Intelligence (AI), ofwel kunstmatige intelligentie, maakt het mogelijk om systemen en machines te ontwikkelen die taken uitvoeren waarbij normaal gesproken menselijke intelligentie nodig is.

Lees meer over AI (Artificial Intelligence)

Algoritmes

Algoritmes zijn geordende en gestructureerde instructies/regels, die worden gebruikt om een ‘probleem’ op te lossen of een taak uit te voeren.

Lees meer over Algoritmes

Amazon Web Services (AWS)

Amazon Web Services (AWS) is een cloud computing-platform dat door Amazon is ontwikkeld.

Lees meer over Amazon Web Services (AWS)

Android

Android is een besturingssysteem voor mobiele apparaten, zoals smartphones en tablets. Het is ontwikkeld door Google en is gebaseerd op de Linux-kernel.

Lees meer over Android

Android Package (APK)

Een Android Package (APK) is het bestandstype dat wordt gebruikt bij de distributie en installatie van Android-apps.

Lees meer over Android Package (APK)

Android Studio

Android Studio is het programmeer platform van Google waarin de ontwikkelaar native Android apps ontwikkelt.

Lees meer over Android Studio

Application Programming Interface (API)

Een API staat voor Application Programming Interface, en is een manier waarop verschillende software-systemen met elkaar communiceren.

Lees meer over Application Programming Interface (API)

Apple

Apple is een Amerikaans technologiebedrijf dat bekendstaat om zijn innovatieve producten en software.Het bedrijf is opgericht in 1976 door onder andere Steve Jobs en Steve Wozniak.

Lees meer over Apple

App / Applicatie

Een app, ofwel applicatie, is een softwareprogramma dat speciaal is ontworpen om op een smartphone, tablet of ander mobiel apparaat te gebruiken.

Lees meer over Apps / Applicaties

App Provisioning

App provisioning is het proces waarbij app ontwikkelaars de app configureren en voorbereiden op distributie en installatie op verschillende apparaten.

Lees meer over App Provisioning

App Ontwikkelaar

Een app ontwikkelaar is een bedrijf of persoon die apps ontwerpt en bouwt. Dit kan zowel voor smartphones, tablets, als voor andere mobiele apparaten zijn.

Lees meer over App Ontwikkelaars

App Marketing

App marketing is het proces waarbij een app wordt gepromoot om zoveel mogelijk gebruikers te bereiken. Dit kan bijvoorbeeld door inzet van social media, persberichten en advertenties.

Lees meer over App Marketing

App Review

Een team van reviewers gaat de app beoordelen op verschillende aspecten op naleving van de richtlijnen van de app store. Dit proces kan enkele dagen of zelfs weken duren.

Lees meer over App Reviews

App Store

De Apple App Store is een digitale winkel waar gebruikers van Apple-apparaten, zoals iPhones en iPads, apps kunnen downloaden en kopen.

Lees meer over de App Store

App Store Optimization (ASO)

ASO (App Store Optimization) is het proces om de ranking van mobiele apps in de app stores te optimaliseren zodat deze hoger scoren bij zoekopdrachtresultaten.

Lees meer over de App Store Optimization (ASO)

Augmented Reality (AR)

Een technologie die gebruikt maakt van de camera van een apparaat, zoals een smartphone of tablet, om digitale objecten of informatie te combineren met de echte wereld.

Lees meer over Augmented Reality (AR)


B

Beacon

Een Beacon is een klein apparaatje dat gebruik maakt van Bluetooth-technologie om te communiceren met smartphones en andere draagbare apparaten.

Lees meer over Beacons

Backend / Back-end

De back-end van een app is het onzichtbare deel van de app, dat verantwoordelijk is voor de data-opslag en data-verwerking, en de communicatie met de gebruikersinterface (front-end).

Lees meer over Backend / Back-ends

Badges

Een Badge is een klein icoon of cijfer dat getoond wordt op het startscherm of in de meldingen van een app, en aangeeft dat er nieuwe informatie beschikbaar is.

Lees meer over Badges

Besturingssysteem

Een besturingssysteem (OS) is de software die de basis vormt voor de operationele functies van een computer of smartphone. Bij apps vaak iOS of Android.

Lees meer over Besturingssystemen

Beta

Een beta is een tussentijdse versie van een app die nog niet is uitgebracht voor het publiek. Het wordt gebruikt om te testen of de app goed werkt.

Lees meer over Beta

Blockchain

Blockchain is een digitale technologie waarmee informatie wordt opgeslagen en verzonden via een decentraal netwerk van computers.

Lees meer over Blockchain

Bluetooth

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie die wordt gebruikt om apparaten op korte afstand met elkaar te verbinden.

Lees meer over Bluetooth

Bug

Een bug is een fout of defect in de software die ertoe kan leiden dat een app niet correct functioneert. Bugs kunnen verschillende vormen hebben.

Lees meer over Bugs

Build

Een build is een versie van een app die is samengesteld uit de broncode en is klaar om te worden gebruikt of uitgebracht.

Lees meer over Builds

Business Requirements

Business Requirements zijn een lijst met vereisten en wensen van een bedrijf voor een bepaalde app die ontwikkeld wordt.

Lees meer over Business Requirements

Business-to-Business (B2B)

Business-to-Business (B2B) is een manier van zakendoen waarbij bedrijven producten of diensten verkopen aan andere bedrijven.

Lees meer over Business-to-Business (B2B)

Business-to-Customer (B2C)

Business-to-Customer (B2C) is een manier om producten of diensten te verkopen van een bedrijf aan eindconsumenten, via directe communicatie en verkoop.

Lees meer over Business-to-Customer (B2C)

Business-to-Employee (B2E)

Business-to-Employee (B2E) is een manier van zakendoen waarbij een bedrijf producten of diensten verleent aan haar eigen medewerkers.

Lees meer over Business-to-Employee (B2E)

Brandbook

Een brandbook is een document waarin de identiteit en het beeld van een bedrijf of merk vastgelegd is. Dit wordt gebruikt om de stijl van het merk te waarborgen.

Lees meer over Brandbooks

Broncode

De broncode is de oorspronkelijke code die geschreven is voor het creëren van een app. Het bevat instructies die de smartphone volgt om de app te laten werken.

Lees meer over de Broncode

Browser

Een browser is software die je gebruikt om op het internet te surfen. Het opent websites en toont webpagina’s op je scherm.

Lees meer over Browsers


C

Cascading Style Sheet (CSS)

CSS staat voor Cascading Style Sheet en is een technologie die wordt gebruikt bij de ontwikkeling van websites en webapps.

Lees meer over Cascading Style Sheet (CSS)

ChatGPT

Een prototype van een nieuwe soort AI ‘chatbot’, die zó verfijnd en gespecialiseerd dat het natuurlijke dialogen kan voeren met een gebruiker.

Lees meer over ChatGPT

Codebase

Een codebase is een verzameling van bestanden die samen een softwareproject vormen. Het is de gehele set van code en andere bronnen die nodig zijn om het softwareproject te ontwikkelen, onderhouden en uit te voeren.

Lees meer over Codebase

Content Management System (CMS)

Een CMS is een (web)softwareprogramma dat gebruikt wordt om apps te beheren en inhoud op eenvoudig te bewerken en te publiceren.

Lees meer over Content Management System (CMS)

Content

Content is het materiaal dat wordt weergegeven in een app of website. Dit kan alles zijn van tekst, afbeeldingen, videos tot gebruikersdata.

Lees meer over Content

Compiler

Een compiler is een computerprogramma dat broncode, de opdrachten die geschreven zijn door een programmeur, omzet in machinecode.

Lees meer over Compiler

Control Center

Het control center is een centraal punt in het besturingssysteem waar gebruikers belangrijke instellingen en functies kunnen beheren.

Lees meer over Control Center

Cost Per Install (CPI)

De marketingterm Cost Per Install (CPI) staat voor de gemiddelde kosten die je betaalt, elke keer dat je mobiele app wordt geïnstalleerd. Het is een belangrijke KPI voor app-marketing, omdat het een beeld geeft van de kosten voor gebruikersacquisitie.

Lees meer over Cost Per Install (CPI)

C#

C# is een programmeertaal die gebruikt wordt om software, waaronder apps, te maken. Het is een objectgeoriënteerde taal.

Lees meer over C#


D

Dark Pattern

Een dark pattern (binnen app ontwikkeling) is een ontwerp patroon, bedoeld om gebruikers te manipuleren of zelfs te misleiden om bepaalde acties uit te voeren.

Lees meer over Dark Patterns

Data

Data betekent informatie die wordt opgeslagen en gebruikt in een app. Het is het hart van elke app.

Lees meer over Data

Database

Een database is een systeem dat gegevens opslaat, beheert en opvragen kan. Het maakt het mogelijk om gegevens op een gestructureerde manier op te slaan.

Lees meer over Databases

Device

Een device in de app ontwikkeling is een elektronische of digitale apparaat dat wordt gebruikt om te communiceren of om informatie op te slaan en op te halen.

Lees meer over Devices

Domotica

Domotica is een combinatie van technologie en software die het mogelijk maakt om huis- of gebouwautomatisering te regelen en te beheren.

Lees meer over Domotica

Don’t Repeat Yourself (DRY)

Dit is een belangrijk principe in app ontwikkeling. Het betekent dat je je code zo efficiënt mogelijk moet schrijven en duplicatie moet vermijden.

Lees meer over Don’t Repeat Yourself (DRY)


E

Edge Case

Edge cases zijn specifieke situaties waarin je app moet functioneren, buiten de gebruikelijke en verwachte omstandigheden.

Lees meer over Edge Cases

Emulator

Een emulator is een software programma dat een omgeving nabootst waarin een app of software ontwikkeld en getest kan worden.

Lees meer over Emulator

Epic

Dit is een groot en complex project of feature dat op te delen is in kleinere en beheerbare stukken, zoals user stories.

Lees meer over Epics


F

Figma

Figma is een grafische ontwerptool waarmee ontwikkelaars kunnen werken aan de User Experiece (UX) en User Interface (UI) van bijvoorbeeld een app.

Lees meer over Figma

Firebase

Firebase is een backend ontwikkelplatform voor mobiele en webapps, aangeboden door Google.

Lees meer over Firebase

Flutter

Een open-source framework voor hybride app ontwikkeling, ontwikkeld door Google.

Lees meer over Flutter

Fork

Een fork is een proces bij app ontwikkeling waarbij een bestaande codebron wordt gekopieerd en vervolgens wordt aangepast en doorontwikkeld.

Lees meer over Fork

Frontend / Front-end

De front-end bij app ontwikkeling verwijst naar de gebruikersinterface van de app. Dit is de deel van de app die de gebruiker kan zien en gebruiken.

Lees meer over Frontend

Fragmentatie

Fragmentatie bij app ontwikkeling refereert aan de verscheidenheid van besturingssystemen, schermgroottes, en hardware-eigenschappen die er zijn.

Lees meer over Fragmentatie

Framework

Een framework is een set van regels, richtlijnen en tools voor het ontwikkelen van software, in dit geval apps.

Lees meer over Frameworks


G

Gestures

Dit zijn bewegingen die u met uw vingers op het scherm van een apparaat maakt om bepaalde acties uit te voeren.

Lees meer over de Gestures

Gezichtsherkenning

Gezichtsherkenning is een technologie waarmee computersystemen gezichten kunnen identificeren.

Lees meer over de Gezichtsherkenning

Github

GitHub is een platform voor softwareontwikkeling en samenwerking. Het is gericht op het beheren, opslaan en samenwerken aan softwareprojecten.

Lees meer over Github

Google Firebase

Firebase is een backend ontwikkelplatform voor mobiele en webapps, aangeboden door Google.

Lees meer over de Google Firebase

Google Play Store

De Google Play Store is de officiële app store voor Android-apparaten. Het is de plek waar gebruikers toegang hebben tot miljoenen apps, games, muziek, boeken en video’s.

Lees meer over de Google Play Store

GPS

GPS staat voor Global Positioning System en is een technologie die wordt gebruikt om de precieze locatie van een apparaat op aarde te bepalen.

Lees meer over GPS

Graphical User Interface (GUI)

Een Graphical User Interface (GUI) is het visuele deel van een app waarmee een gebruiker de app kan bedienen.

Lees meer over Graphical User Interface (GUI)

Gyroscope

De gyroscoop is een soort bewegingssensor die veel gebruikt wordt in smartphones en andere mobiele apparaten.

Lees meer over Gyroscope


H

Haptics / Haptic Feedback

Dit is een technologie die trillingen en bewegingen simuleert om gebruikers te waarschuwen of te informeren over interacties met een app of device.

Lees meer over Haptics/Haptic Feedback

Hardware

Dit zijn de fysieke componenten van het apparaat waarop de app wordt uitgevoerd, zoals het scherm, de processor, het geheugen en de sensoren.

Lees meer over Hardware

Home Screen

Je homescreen is de eerste pagina die je ziet wanneer je je smartphone opent. Het startpunt en biedt snelle toegang tot de apps die je het meest gebruikt.

Lees meer over Home Screen

Hypertext Markup Language (HTML)

HTML (Hypertext Markup Language) is de basis van de meeste websites en sommige mobiele apps.

Lees meer over Hypertext Markup Language (HTML)

HTML5

HTML5 is een opmaaktaal die gebruikt wordt om websites en webapps te creëren. Het is een verbeterde versie van HTML.

Lees meer over HTML5

Human Interface Guidelines (HIG)

Dit zijn Apple’s richtlijnen voor ontwerpers en ontwikkelaars om te zorgen dat de gebruikersinterface van een app intuïtief, eenvoudig en prettig is voor de gebruiker.

Lees meer over Human Interface Guidelines (HIG)

Hybride App Ontwikkeling

Dit is een methode voor het maken van mobiele apps die zowel op Android als iOS kunnen worden uitgevoerd met de zelfde broncode.

Lees meer over Hybride App Ontwikkeling

Hosting

De app en de bijbehorende data worden opgeslagen op een server, die altijd online is, zodat gebruikers overal en altijd toegang hebben tot de app data.

Lees meer over Hosting


I

iCloud

Een cloud computing service die door Apple wordt aangeboden. Het biedt de mogelijkheid om gegevens online op te slaan en te delen tussen verschillende Apple-apparaten.

Lees meer over iCloud

Integrated Development Environment (IDE)

Dit is een software tool die ontwikkelaars helpt bij het schrijven, testen en uitvoeren van hun code.

Lees meer over Integrated Development Environment (IDE)

In-App Purchase (IAP)

Dit is een functie binnen een app waarmee gebruikers app functionaliteiten of virtuele inhoud kunnen kopen.

Lees meer over In-App Purchase (IAP)

Interaction Design

Interaction Design is een deelgebied binnen User Experience (UX) Design dat zich richt op de interacties tussen gebruikers en digitale producten, zoals apps.

Lees meer over Interaction Design

iOS

Het besturingssysteem van Apple en wordt gebruikt op hun producten, zoals de iPhone, iPad en iPod Touch. Het is een gesloten systeem.

Lees meer over iOS

Ionic

Ionic is een framework voor hybride app-ontwikkeling, dat zich richt op het creëren van mobiele apps die kunnen werken op verschillende besturingssystemen, zoals iOS, Android en Windows.

Lees meer over Ionic

Internet of Things (IoT)

Internet of Things (IoT) is een term die verwijst naar de verbinding en communicatie tussen allerlei apparaten en objecten met internet.

Lees meer over Internet of Things (IoT)

Intellectuele Eigendom (IP)

Intellectueel eigendom (IP) beschermt de rechten van de schepper of maker van een product of dienst, zoals software of een app.

Lees meer over Intellectuele Eigendom (IP)

iPhone

Een iPhone is een type smartphone ontwikkeld en verkocht door Apple Inc. Het is een van de meest populaire smartphones ter wereld, bekend om zijn innovatieve ontwerp, gebruiksvriendelijkheid en premium prestaties.

Lees meer over iPhone

iPad

Een iPad is een tablet-computer die door Apple is ontwikkeld en uitgebracht. Het is een draagbaar apparaat met een groot, aanraakgevoelig scherm.

Lees meer over iPad

iPadOS

iPadOS is een besturingssysteem dat speciaal is ontworpen voor de iPad, een tabletcomputer van Apple.

Lees meer over iPadOS

iPod

De iPod is een product van Apple en was de eerste draagbare muziek speler die een massamarkt aansprak.

Lees meer over iPod

Issue

Bij app ontwikkeling is een issue een fout, bug of verstoring die optreedt in de app. Issues kunnen het gevolg zijn van foutieve codering, problemen met de infrastructuur, onvoldoende testing of andere redenen.

Lees meer over Issues

Iteratief Ontwikkelen

Een manier van werken waar steeds kleine verbeteringen worden aangebracht aan de app, op basis van feedback van gebruikers en andere belangrijke informatie.

Lees meer over Iteratief Ontwikkelen


J

Jailbreaking

Jailbreaking is het hacken van je iOS-toestel om beperkingen te verwijderen. Hierdoor krijgen gebruikers toegang tot apps en instellingen die normaal niet beschikbaar zijn.

Lees meer over Jailbreaking

Java

Java is een programmeertaal die veel wordt gebruikt voor de ontwikkeling van apps voor Android-besturingssystemen.

Lees meer over Java

JavaScript (JS)

JavaScript is een populaire programmeertaal die wordt gebruikt voor de ontwikkeling van web-apps en interactieve elementen op websites. Het wordt gebruikt voor een breed scala

Lees meer over JavaScript (JS)

JavaScript Object Notation (JSON)

JSON is een lichtgewicht formaat voor het uitwisselen van gegevens tussen verschillende systemen.

Lees meer over JavaScript Object Notation (JSON)


K

Key Performance Indicator (KPI)

Een Key Performance Indicator (KPI) is een maatstaf voor het meten van de prestaties van een specifiek aspect van een app-ontwikkelingsproject.

Lees meer over Key Performance Indicator (KPI)

Keywords

Keywords, of wel ’trefwoorden’, zijn specifieke woorden (of zinnen) die relevant zijn voor een bepaald onderwerp. Ze worden gebruikt om de inhoud van bepaalde content te benadrukken, voor het identificeren, organiseren en doorzoeken van informatie.

Lees meer over Keywords

Kotlin

Kotlin is de nieuwste programmeertaal die wordt gebruikt voor native app ontwikkeling, vooral op Android platformen.

Lees meer over Kotlin

Kwalitatief onderzoek

Kwalitatief onderzoek omvat vaak een minder grote hoeveelheid data, maar biedt meer diepgang. Het is minder gericht op het meten van data, maar meer gericht op het begrijpen van data.

Lees meer over Kwalitatief onderzoek


L

LAMP Stack (Linux, Apache, MySQL, PHP)

De LAMP stack is een combinatie van verschillende software-componenten die worden gebruikt voor het ontwikkelen van web-apps.

Lees meer over de LAMP Stack

(App) library

Een app library is een soort bibliotheek, met een verzameling van herbruikbare hulpmiddelen voor de ontwikkeling van apps. Het kan bestaan uit code, componenten, modules, functies of overige hulpmiddelen.

Lees meer over (app) libraries


M

Maatwerk App

Een applicatie die specifiek is ontworpen en gebouwd voor de specifieke behoeften en vereisten van een individuele organisatie of persoon.

Lees meer over Maatwerk App

macOS

macOS is het besturingssysteem van Apple voor hun desktop en laptop computers. Het wordt gebruikt op Macs, zoals iMacs en MacBooks.

Lees meer over macOS

Machine Learning (ML)

Machine learning is een subgroep van AI. Dit is de methode waarbij computers kennis ontwikkelen en taken uitvoeren.

Lees meer over Machine Learning

Material Design

Material Design is een ontwerpstijl en set van richtlijnen voor gebruiksvriendelijke en esthetische digitale producten en interfaces, ontwikkeld door Google.

Lees meer over Material Design

Mobile Enterprise Application Platform (MEAP)

Dit is een platform voor het ontwikkelen en uitvoeren van mobiele apps voor bedrijven. Een centraal platform voor bedrijven om mobiele apps te beheren en te distribueren.

Lees meer over Mobile Enterprise Application Platform (MEAP)

Micro interacties

Micro interacties zijn kleine interacties die een gebruiker heeft met een product, met betrekking tot een specifieke (kleine) taak die de gebruiker wil uitvoeren.

Lees meer over Micro interacties

Middleware

Software die zich bevindt tussen de gebruikersinterface en de database van een applicatie. Het is ontworpen om informatie over te dragen tussen verschillende componenten van een app en hen aan te sturen.

Lees meer over Middleware

Minimum Viable Product (MVP)

Het is de eerste versie van een app die ontwikkeld is met het doel om de kernfunctionaliteiten van de app te testen en te bewijzen.

Lees meer over Minimum Viable Product (MVP)

Mobiele App

Een software-toepassing die specifiek is ontwikkeld voor smartphones en tablets. Het wordt meestal uitgevoerd op een besturingssysteem zoals iOS, Android of Windows Mobile.

Lees meer over Mobiele App

Mobile application development platform (MADP)

Een omgeving waar mobiele apps kunnen worden ontwikkeld, getest en beheerd. Kan gebruikt worden om apps te creëren voor verschillende besturingssystemen, met één enkele tool en codebase.

Lees meer over Mobile application development platform (MADP)

Mobile Backend as a Service (MBAAS)

Een service die app-ontwikkelaars helpt bij het opzetten en beheren van de achtergrondcomponenten van een mobiele app, zoals gegevensopslag, authenticatie, push-notificaties en andere functies.

Lees meer over Mobile Backend as a Service (MBAAS

Mobiel OS

Een Mobiel Besturingssysteem is de software die de basis vormt voor de werking van een mobiel apparaat, zoals een smartphone of tablet.

Lees meer over Mobiel OS

Mockups

Ze helpen app ontwikkelaars om een beeld te krijgen van hoe hun app eruit gaat zien en werken voordat ze daadwerkelijk aan de ontwikkeling beginnen.

Lees meer over Mockups

Multimodal Interface

Dis is een manier om te communiceren met een app door middel van verschillende input- en outputmodi. Bijvoorbeeld door te spreken, te typen, te tikken, te schudden en door gebaren.

Lees meer over Multimodal Interface


N

Native App

Een native app is een app die specifiek ontwikkeld is voor het iOS en het Android platform. De apps delen dus geen broncode met elkaar.

Lees meer over Native Apps

Native App Ontwikkeling

Ontwikkelen van apps met de standaard ontwikkeltools van iOS en Android. Zorgt vaak voor hogere kwaliteit apps.

Lees meer over Native App Ontwikkeling

Native Bridge

Een native bridge is een mechanisme dat in hybride app-ontwikkeling wordt gebruikt om interactie te laten plaatsvinden tussen de native code en de code van de web-app.

Lees meer over Native Bridge

Native Wrapper

Een native wrapper is een stuk software dat om een bestaande app of website heen gebouwd wordt om deze te integreren in een mobiele app.

Lees meer over Native Wrapper

Near-Field Communications (NFC)

Het is een technologie waarmee twee apparaten kort bij elkaar gehouden moeten worden om informatie uit te wisselen.

Lees meer over Near-Field Communications (NFC)


O

Ontwikkelomgeving

Een ontwikkelomgeving, ook wel IDE (Integrated Development Environment), is een softwaretool die wordt gebruikt door app ontwikkelaars om softwareprogramma’s te bouwen, testen en debuggen.

Lees meer over ontwikkelomgeving

Objective-C

Een objectgerichte programma taal die voornamelijk gebruikt wordt voor app-ontwikkeling op Mac-computers en iOS-apparaten, zoals iPhones en iPads.

Lees meer over Objective-C

Open Graph

Open Graph is een technologie die ontwikkeld is door Meta (Facebook) en wordt gebruikt om webpagina’s te integreren met sociale media-platformen.

Lees meer over Open Graph

Open Source

De term verwijst naar software waarvan de broncode openbaar is en vrij beschikbaar is voor iedereen.

Lees meer over Open Source

Operating System (OS)

De basis van elke computer en mobiele apparaat. Het is het software-systeem dat beheert hoe software-toepassingen en hardware-apparaten met elkaar communiceren.

Lees meer over Operating System (OS)


P

Push Notificatie

Een kort bericht, meestal in de vorm van een melding, die automatisch wordt verzonden naar een gebruiker zonder dat deze daarvoor de app moet openen.

Lees meer over Push Notificatie

Programmeertaal

Een programmeertaal is een formele daal die is ontworpen om instructies te schrijven voor een digitaal apparaat. Met een programmeertaal kunnen ontwikkelaars menselijke instructies schrijven, die worden omgezet in machinetaal die begrijpbaar is voor computers.

Lees meer over programmeertaal

Progressive Web App (PWA)

Een speciaal type applicatie, speciaal ontworpen om een “app-achtige” ervaring te bieden via een website en is beschikbaar via een browser op bijna elk apparaat met internettoegang.

Lees meer over Progressive Web App (PWA)

Python

Python is een platform onafhankelijke programmeertaal die wordt gebruikt voor verschillende toepassingen, waaronder data-analyse, machine learning, en web-app ontwikkeling.

Lees meer over Python


Q

Quality Assurance (QA)

Het doel van QA is om de kwaliteit van de app te garanderen voordat deze naar de gebruikers wordt uitgebracht.

Lees meer over Quality Assurance (QA)


R

React Native

Is een open-source JavaScript bibliotheek voor het ontwikkelen van mobiele apps voor iOS, Android en andere platforms. Het is gebouwd door Facebook en werd in 2015 vrijgegeven.

Lees meer over React Native

Real-Time Data

Informatie die in real-time verwerkt en geüpdatet wordt. Zo is de app in staat om gegevens direct en onmiddellijk te verwerken en weer te geven, zonder vertraging.

Lees meer over Real-Time Data

Responsive feedback

Responsive feedback is een vorm waarin gebruikers feedback ontvangen, welke laat zien dat de app reageert op de actie die de gebruiker uitvoert.

Lees meer over Responsive Layout

Responsive Layout

De lay-out van de app wordt automatisch aangepast aan het formaat van het apparaat waarop de app wordt gebruikt, zoals een smartphone of tablet.

Lees meer over Responsive Layout

Really Simple Syndication (RSS)

RSS is een technologie die het mogelijk maakt om eenvoudig content te delen tussen websites en apps.

Lees meer over Really Simple Syndication (RSS)

Ruby on Rails (RoR)

Dit is een webframework dat is ontwikkeld in de programmeertaal Ruby en wordt gebruikt om webapplicaties te bouwen.

Lees meer over Ruby on Rails (RoR)


S

Scalable Vector Graphics (SVG)

Een grafisch formaat voor vectorafbeeldingen opgebouwd uit wiskundige vectoren en formules.

Lees meer over Scalable Vector Graphics (SVG)

Scripting

Het proces van het schrijven van code die wordt gebruikt om interactieve elementen en functies in een app mogelijk te maken.

Lees meer over Scripts

Scrum

Een populaire projectmanagementmethode die wordt gebruikt in (app) softwareontwikkeling.

Lees meer over Scrum

Secure Sockets Layer (SSL)

Het is een encryptieprotocol dat wordt gebruikt om de communicatie tussen een webserver en een app of webbrowser te beveiligen.

Lees meer over Secure Sockets Layer (SSL)

SEO (Search Engine Optimization)

SEO is het proces om websites hoger te laten ranken bij search engines, ofwel: zoekmachines (zoals Google). Hierdoor worden websites hoger weergegeven in de zoekresultaten. Het doel hiervan is om meer verkeer naar de website te genereren, om conversie te bevorderen.

Lees meer over SEO

Sideload

Het proces van het installeren van een app op een mobiel apparaat zonder gebruik te maken van de officiële app store.

Lees meer over Sideload

Siri

Een virtuele assistent ontwikkeld door Apple, die beschikbaar is op verschillende apparaten zoals iPhones, iPads, Macs en Apple Watches.

Lees meer over Siri

Service Level Agreement (SLA)

Een contract tussen de app-ontwikkelaar en de klant, waarin afspraken staan over de beschikbaarheid en kwaliteit van de app en de beschikbaarheid.

Lees meer over Service Level Agreement (SLA)

Smartphone

Een mobiele telefoon die beschikt over allerlei geavanceerde functies en technologieën die verder gaan dan alleen bellen en sms’en.

Lees meer over Smartphones

Smartwatch

Een draagbaar apparaat dat gedragen wordt om de pols en beschikt over geavanceerde functies en technologieën.

Lees meer over Smartwatch

Software

Een verzamelnaam voor alle programma’s en besturingssystemen die op een computer of mobiel apparaat draaien.

Lees meer over Software

Software Development Kit (SDK)

Een verzameling hulpmiddelen die gebruikt wordt door app ontwikkelaars om applicaties te bouwen. Een SDK bevat doorgaans software, bibliotheken, documentatie en voorbeelden.

Lees meer over Software Development Kit (SDK)

Sprint

Een kort, intensief ontwikkeltraject binnen de Agile methodologie van softwareontwikkeling.

Lees meer over Sprints

Staging

Een gescheiden omgeving waarin ontwikkelaars de app kunnen testen voordat deze live gaat.

Lees meer over Staging

Stand-Up

Een korte dagelijkse vergadering binnen het Agile ontwikkelproces om te weten wat de stand van zaken is in het ontwikkelproces.

Lees meer over Stand-Ups

Sunk Cost Fallacy

Een nieuwe app bouwen? Maar we hebben al ooit een app laten maken die behoorlijk wat gekost heeft en weinig gebruikt werd. Als we nu opnieuw beginnen is dat geld verloren. Is dat niet zonde?

Lees meer over Sunk Cost Fallacy

Swift

Een programmeertaal die gebruikt wordt bij app ontwikkeling voor Apple-producten zoals de iPhone, iPad en Mac.

Lees meer over Swift

SwiftUI

SwiftUI is een framework om gemakkelijk User Interfaces te bouwen. Binnen het framework wordt gebruik gemaakt van programmeertaal Swift. Het is ontwikkeld door Apple en kan worden toegepast op verschillende besturingssystemen van Apple.

Lees meer over SwiftUI


T

Tablet

Een draagbare computer die over het algemeen groter is dan een smartphone maar kleiner dan een laptop.

Lees meer over Tablets

Test-Driven Development (TDD)

Een methodologie die gebruikt wordt om de kwaliteit van de code te verbeteren. TDD is een onderdeel van de Agile methode.

Lees meer over Test-Driven Development (TDD)

Testflight

Een dienst die door Apple wordt aangeboden voor het testen van apps voordat deze in de App Store worden geplaatst.

Lees meer over Testflight

tvOS

Het besturingssysteem van Apple dat speciaal ontwikkeld is voor de Apple TV en maakt gebruik van bekende iOS-technologieën zoals Swift, Objective-C en Xcode.

Lees meer over tvOS


U

Unique Device Identifier (UDID)

Een unieke code die elk iOS-apparaat heeft. Vaak gebruikt om testen van apps te vergemakkelijken en om statistieken bij te houden over het gebruik van de app.

Lees meer over Unique Device Identifier (UDID)

User Experience (UX)

Heeft betrekking op de manier waarop gebruikers een app ervaren en gebruiken.

Lees meer over User Experience (UX)

User Interface (UI)

Heeft betrekking op de visuele aspecten van een app, zoals de lay-out, het kleurenschema en de typografie.

Lees meer over User Interface (UI)

User Story

Een korte beschrijving van een gewenste functie of interactie van de app vanuit het perspectief van de gebruiker.

Lees meer over User Story


V

Versies

Een versie kan gezien worden als een iteratie van de app, waarin nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd, bestaande functionaliteiten worden verbeterd en bugs worden opgelost.

Lees meer over Versies

Virtual Reality (VR)

Een virtuele omgeving die gecreëerd wordt en die gebruikers in staat stelt om interactie te hebben met een gesimuleerde omgeving.

Lees meer over Virtual Reality (VR)

Visual Studio

Visual Studio is een Integraded Development Environment (IDE), ontwikkeld door Microsoft. Het platform ondersteunt verschillende programmeertalen, zoals voor web-apps als native apps.

Lees meer over Visual Studio

Voice over Internet Protocol (VoIP)

Een technologie die wordt gebruikt om spraakcommunicatie over het internet te faciliteren.

Lees meer over VoIP

Virtual Private Network (VPN)

Een technologie die kan worden gebruikt om een veilige en privéverbinding te bieden tussen gebruikers en het internet op te zetten.

Lees meer over Virtual Private Network (VPN)


W

Webview

Een component om webinhoud weer te geven binnen een app. Zo kun je een website of een webapplicatie integreren in een eigen native app.

Lees meer over Webviews

Web App

Een app die wordt ontwikkeld met webtechnologieën, zoals HTML, CSS en JavaScript, en die wordt uitgevoerd in een webbrowser. Het is in feite een website die is ontworpen om eruit te zien als een native app.

Lees meer over Web App

Widget

Een Widget is een klein (grafisch) element, wat bestaat uit een functionaliteit of informatie, dat wordt getoond op een User Interface. Deze worden voornamelijk getoond op een algemeen scherm zoals een startscherm.

Lees meer over Widgets

Wi-Fi

Een draadloze technologie die wordt gebruikt om apparaten draadloos met elkaar en met het internet te verbinden. Maakt gebruik van radiogolven om gegevens over te brengen tussen apparaten.

Lees meer over Wi-Fi

Wireframes

Eenvoudige, visuele representaties van de structuur en lay-out van een app, om de functionele aspecten van de app te presenteren zonder afleiding van esthetiek of detail.

Lees meer over Wireframes

WatchOS

Het besturingssysteem dat wordt gebruikt op de Apple Watch, een slim horloge dat is ontwikkeld door Apple.

Lees meer over WatchOS

Wearable

Een draagbaar apparaat dat op het lichaam kan worden gedragen en kan worden verbonden met een mobiel apparaat of internet om verschillende soorten gegevens te verzamelen en te analyseren.

Lees meer over Wearable

Windows Phone

Was een besturingssysteem ontwikkeld door Microsoft voor smartphones en mobiele apparaten. Het werd gelanceerd in 2010 als opvolger van Windows Mobile en was ontworpen om te concurreren met iOS en Android.

Lees meer over Windows Phone


X

Xamarin

Een ontwikkelingsplatform voor het bouwen van hybride mobiele apps voor iOS, Android en Windows Phone, en is eigendom van Microsoft.

Lees meer over Xamarin

Xcode

Xcode is het programmeer platform van Apple waarin de ontwikkelaar native iOS apps ontwikkelt.

Lees meer over Xcode

XML (Extensible Markup Language)

Een standaardformaat voor het opslaan en uitwisselen van gestructureerde gegevens tussen verschillende systemen en applicaties.

Lees meer over XML (Extensible Markup Language)

👨‍🏫 Wil Je Meer Leren dan app woorden?

Naast onze app woorden lijst is er natuurlijk nog veel meer geschreven over wat er allemaal mogelijk is. Vooral Apple en Google hebben een mooie lijst van resources op hun developer websites. Je vind ze via Apple Developer en Google Developer.