Privacy Policy

Bij Glamorous Goat vinden we privacy erg belangrijk. Daarom verzamelen we zo min mogelijk persoonlijke gegevensvan je. Toch is het soms noodzakelijk om persoonlijke gegevens te verwerken. In deze privacyverklaring voor opdrachtgevers lichten we graag toe welke gegevens we verwerken, met welk doel, met wie we ze eventueel delen, en hoe lang we ze bewaren. Mocht je naar aanleiding van deze verklaring nog vragen of opmerkingen hebben, kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt dus op een wijze, die inovereenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Voor de uitvoering van onze overeenkomst verwerken we de volgende persoonsgegevens van je:

 • (Bedrijfs)Naam en adres
  We spreken je graag bij je voornaam aan. We gebruiken je naam en adres bijvoorbeeld om facturen en voorstellen op te stellen.
 • E-mailadres
  Je e-mailadres is belangrijk voor ons om je een mail te kunnen sturen met de factuur, of bijvoorbeeld een melding over een dienst die je bij ons afneemt. Naast belangrijke mededelingen zullen wij je e-mailadres niet gebruiken om je ongevraagde reclame te sturen.
 • Telefoonnummer
  We slaan graag je telefoonnummer op, zodat we meteen je gegevens te zien krijgen wanneer je belt (en we je dus sneller en beter kunnen helpen). Daarnaast kunnen we je zo bij urgente problemen sneller bereiken, en sturen we je een vriendelijke herinnering als voor een onbetaalde factuur de betalingstermijn verstrijkt.
 • IP-adres (en serverlogs)
  We slaan IP-adressen en alle aanvragen naar onze servers op voor veiligheidsdoeleinden. Zo kunnen we bijvoorbeeld herkennen dat een Russische enthousiasteling 50 keer per minuut probeert in te loggen, deze blokkeren en daarmee jouw account en data veilig houden.
 • Overige persoonsgegevens
  Zo nu en dan ontvangen we (ongevraagd) andere persoonlijke gegevens van onze opdrachtgevers per mail, telefoon of via een ander kanaal. We zullen deze gegevens natuurlijk ook vertrouwelijk behandelen indien noodzakelijk, en ook zo snel mogelijk weer verwijderen indien dat technisch mogelijk is.

Kostencalculator

We hebben een kostencalculator waarmee je inzage kunt krijgen in de te verwachten kosten van jouw app. Om je de inschatting te kunnen toesturen hebben we je naam en email adres nodig. We zullen deze enkel voor het toesturen van de inschatting gebruiken en om je daarna eenmalig te benaderen om de resultaten te bespreken.

Bewaartermijnen

Bovenstaande gegevens worden niet langer dan nodig bewaard. In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht gegevens langer te bewaren. Een voorbeeld daarvan zijn facturen; die bewaren we 7 jaar waarna we ze zullen anonimiseren.

Beveiliging

Naast privacy vinden we veiligheid ook erg belangrijk. We hebben onszelf dan ook strikte veiligheidseisen opgelegd buiten de wettelijke eisen om. Zo moeten we onszelf voor het inloggen in ons eigen dashboard en onze mail verifiëren met een extra, tijdgebonden code, en is ook de fysieke toegang tot onze servers beveiligd.

Delen met derden

Sommige gegevens (moeten) we delen met derden. Dat doen we zo min mogelijk en alleen wanneer we dat wettelijk verplicht zijn of na een uitvoerige scan van de betreffende ontvanger (zo delen we gegevens alleen met partijen waar we een verwerkersovereenkomst mee hebben gesloten, of die op een andere manier voldoen aan onze privacy-eisen). Zo delen we bijvoorbeeld sommige van je gegevens met ons boekhoudpakket en kan onze accountant deze data ook inzien. Bijna alle partijen waar wij data mee delen bevinden zich in de Europese Unie of zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving.

Geautomatiseerde beslissingen

Soms maken we op basis van verzamelde gegevens automatische beslissingen, om efficiënter te kunnen werken. Mocht de betaaltermijn van een factuur verstrijken, zullen we geautomatiseerd herinneringen versturen en de diensten die niet betaald zijn blokkeren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je kunt een overzicht van alle opgeslagen data aanvragen door ons te mailen via administratie@glamorousgoat.nl. Dan sturen we je binnen vier weken een compleet overzicht met de gegevens die we van je hebben.

Wijzigingen van deze verklaring

Sporadisch wijzigen we onze privacyverklaring naar aanleiding van nieuwe wetgeving of andere omstandigheden. Op deze pagina vind je altijd de laatste versie. Deze versie is voor het laatst op 05 mei 2022 aangepast.