Wat betekent Agile?

Agile is een manier om software te ontwikkelen waarbij er snel en flexibel op veranderingen in de eisen van de gebruiker wordt ingespeeld.

In plaats van alles van tevoren te plannen, wordt er in korte iteraties zoals sprints (meestal 2-4 weken) gewerkt aan een deel van de software. Hierdoor krijgt de gebruiker snel iets werkends in handen en kan hij/zij al snel feedback geven, waardoor de software beter aansluit op zijn/haar wensen.

Dit is een populair proces voor softwareontwikkeling omdat het sneller resultaat geeft en meer aansluit op de echte wensen van de gebruiker.

Er wordt vaak gewerkt met kleine, zelfsturende teams die bestaan uit ontwikkelaars, testers, designers en eventueel ook stakeholders zoals klanten of gebruikers. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het gehele proces, van idee tot eindproduct. Hierdoor ontstaat er een grotere betrokkenheid bij het project en snellere besluitvorming.

We werken volgens de Agile methodiek voor de meeste van onze klanten. Lees hierover meer in de case study voor Philips en de case study van Eindhoven Airport.

Nog steeds niet helemaal duidelijk?

Ik help je graag met al je vragen. Je mag me altijd even bellen of mailen.