App laten maken
Eindhoven Airport

Omwonenden betrekken bij Eindhoven Airport

De Eindhoven Airport BurenApp informeert de ‘buren’ over wat er gebeurt op en rondom Eindhoven Airport.

Jaar
2018-heden
Platform(en)
iOS & Android
Wat we hebben gedaan

Strategie
UX/UI

Native App Ontwikkeling

Onderhoud

In gesprek blijven met de mensen in de omgeving

De app bevat nieuws en achtergrondinformatie over Eindhoven Airport en biedt omwonenden de mogelijkheid om feedback te geven. Daarnaast is het mogelijk om via de app lokale vliegbewegingen volgen, inclusief het vlieggeluid dat door diverse meetpalen in de regio wordt geregistreerd. Gebruikers kunnen via de app feedback geven hoe ze dit vlieggeluid in hun buurt ervaren en ook kunnen gebruikers reageren op stellingen over Eindhoven Airport.

Met de app wil Eindhoven Airport in contact blijven met de directe omgeving en begrijpen hoe omwonenden de ontwikkelingen op de luchthaven waarderen.

Het project is zeer efficient gegaan, de app is eerder dan verwacht opgeleverd.

Bij Glamorous Goat is een heldere en transparante planning vanzelfsprekend. Daar heeft niet alleen de klant, maar ook wij baat bij. De beschikbaarheid en communicatie met Eindhoven Airport heeft ervoor gezorgd dat er zeer snel beslissingen zijn genomen over bijvoorbeeld de integratie van externe software partners.

“Een app is alleen relevant als deze actueel blijft. Daar gaat net zoveel, zo niet meer energie inzitten dan in het bedenken en bij de ontwikkeling ervan. Die kunst heeft Glamorous Goat goed begrepen en daar plukken wij nog steeds de vruchten van.”
Gijs Vrenken
Manager Communicatie, Eindhoven Airport

Hulp bij het voortraject

Adviseur Rolf Ornée en Gijs Vrenken wilden graag samenwerken met een lokaal app bureau. Vandaar dat Rolf bij Glamorous Goat binnenstapte, waarna een samenwerking tot stand is gekomen. Versneld door de discussie rondom de ontwikkeling van Eindhoven Airport is in het verlengde hiervan een app ontwikkeld om de omwonenden van de Airport te informeren over de ontwikkelingen rondom de luchthaven.

Continue optimalisatie door Usability Testing

Nadat de app eenmaal gelanceerd was in de AppStore en PlayStore zijn we gaan onderzoeken hoe gebruikers de eerste versie van de app daadwerkelijk gebruikten. Door met camera’s te volgen hoe ze door de app navigeren, werden al snel patronen zichtbaar.

De input van deze testsessie is daarna verwerkt in de doorontwikkeling wat de app nog relevanter heeft gemaakt voor de doelgroep.

Wil je meer weten over usability testing?

Intensieve samenwerking gecombineerd met daadkracht

Tijdens het design en ontwikkeltraject heeft Glamorous Goat zeer intensief samengewerkt met Eindhoven Airport, er was wekelijks meerdere malen overleg. Dit heeft ertoe geleid dat er op een korte termijn een heldere scope is vastgesteld. Dit heeft zowel de development als de lancering van de app in positieve zin bevorderd.

De grootste uitdaging was de ambitieuze planning

Eindhoven Airport wilde graag de BurenApp lanceren op 25 april, de datum van de presentatie van het externe advies over Eindhoven Airport aan Cora van Nieuwenhuizen, de minister van Infrastructuur en Waterstaat.

Op basis van deze datum is Glamorous Goat gaan plannen en kwamen we uit op 6 weken ontwikkeltijd na afronding van het volledige design traject. Een zeer ambitieuze planning voor een native iOS, Android app en een dashboard. We zijn tegelijkertijd beide apps en het online beheer dashboard gaan ontwikkelen.

We hebben daarom gekozen voor een Agile aanpak

Onze iOS en Android developers werkten tegelijkertijd aan exact dezelfde user stories en hadden dagelijks contact over de gekozen technische oplossing voor de functionaliteiten van de app. Daarnaast zijn de 3 developers, die vanuit 3 verschillende Europese landen werken, gezamenlijk een week in Nederland geweest om de samenwerking voor dit project nog verder te verbeteren. Daarna is er een gezamenlijke testsessie met de klant bijgewoond.

Deze aanpak heeft ervoor gezorgd dat we een kwalitatief goede app hebben opgeleverd binnen de zeer ambitieuze deadline. Daarna is de testperiode voor de klant zeer snel en efficiënt verlopen. De app is zelfs eerder dan verwacht opgeleverd en in de AppStore en Google Play Store gelanceerd.

Welke stappen hebben we doorlopen?

Een app ontwikkelen gaat bij ons volgens een standaard patroon. In 6 stappen van gevalideerd idee naar succesvolle app in de stores. Bij dit project hebben we de volgende stappen samen doorlopen.