Eindhoven Airport

STRATEGIE | UX/UI Design | App Ontwikkeling | Onderhoud

Buren Van De Luchthaven Helpen Door Overlast Zichtbaar Te Maken

De app informeert de ‘buren’ over wat er gebeurt op en rondom Eindhoven Airport en welke overlast ze kunnen verwachten. Om zo een betere buur te zijn.

In gesprek blijven met de mensen in de omgeving

De app bevat nieuws en achtergrondinformatie over Eindhoven Airport en biedt omwonenden de mogelijkheid om feedback te geven. Daarnaast is het mogelijk om via de app lokale vliegbewegingen volgen, inclusief het vlieggeluid dat door diverse meetpalen in de regio wordt geregistreerd. Gebruikers kunnen via de app feedback geven hoe ze dit vlieggeluid in hun buurt ervaren en ook kunnen gebruikers reageren op stellingen over Eindhoven Airport.

Met de app wil Eindhoven Airport in contact blijven met de directe omgeving en begrijpen hoe omwonenden de ontwikkelingen op de luchthaven waarderen.

Gijs Vrenken

Manager Communicatie,
Eindhoven Airport

“ Een app is alleen relevant als deze actueel blijft. Kleine onderdelen ontwikkelen, valideren en herhalen. Dat snappen ze bij Glamorous Goat en daar plukken wij al jaren de vruchten van. ”

Het project is zeer efficient gegaan, de app is eerder dan verwacht opgeleverd

Bij Glamorous Goat is een heldere en transparante planning vanzelfsprekend. Daar heeft niet alleen de klant, maar ook wij baat bij. De beschikbaarheid en communicatie met Eindhoven Airport heeft ervoor gezorgd dat er zeer snel beslissingen zijn genomen over bijvoorbeeld de integratie van externe software partners.

Continue optimalisatie door Usability Testing

Nadat de app eenmaal gelanceerd was in de AppStore en PlayStore zijn we gaan onderzoeken hoe gebruikers de eerste versie van de app daadwerkelijk gebruikten. Door met camera’s te volgen hoe ze door de app navigeren, werden al snel patronen zichtbaar.

De input van deze testsessie is daarna verwerkt in de doorontwikkeling wat de app nog relevanter heeft gemaakt voor de doelgroep.

Intensieve samenwerking gecombineerd met daadkracht

Tijdens het design en ontwikkeltraject heeft Glamorous Goat zeer intensief samengewerkt met Eindhoven Airport, er was wekelijks meerdere malen overleg. Dit heeft ertoe geleid dat er op een korte termijn een heldere scope is vastgesteld. Dit heeft zowel de development als de lancering van de app in positieve zin bevorderd.