Wat is kwalitatief onderzoek?

Kwalitatief onderzoek omvat vaak een minder grote hoeveelheid data, maar biedt meer diepgang. Het is minder gericht op het meten van data, maar meer gericht op het begrijpen van data.

Kwalitatief onderzoek is een vorm van field-research. Het kan plaats vinden in verschillende vormen, zoals:

 • Interviews
 • Observaties
 • Focusgroepen
 • Case studies
 • Inhoudsanalyses

Tijdens kwalitatief onderzoek, probeert de onderzoeker voornamelijk inzicht te krijgen in ervaringen, overtuigingen, motivaties, attitudes of overige contextuele vraagstukken met betrekking tot de onderzoeksvraag.

Er zijn een aantal kenmerken die vaak van toepassing zijn bij kwalitatief onderzoek, namelijk:

 • Flexibiliteit: Vaak passen onderzoekers hun onderzoeksvragen- en methoden aan op basis van nieuwe inzichten, die tijdens het onderzoeksproces naar voren zijn gekomen. Dit maakt het een interatief proces.
 • Interpretatief: De data die verzameld word tijdens kwalitatief onderzoek, wordt door de onderzoekers (op een zo valide mogelijke manier) geïnterpreteerd, om patronen, thema’s en betekenissen te identificeren.
 • Contextueel: Kwalitatief onderzoek zorgt ervoor dat bevindingen kunnen worden geplaatst in een bepaalde context. Dit zorgt ervoor dat de data beter begrepen kan worden.
 • (Relatief) kleine steekproeven: Binnen kwalitatief onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van (relatief) kleine steekproeven. Dit komt omdat het gefocust is op diepgaande/gedetailleerde informatie, in plaats van gegeneraliseerde informatie over een hele populatie.

Binnen app ontwikkeling wordt kwalitatief onderzoek voornamelijk gebruikt voor het opstellen van:

 • Persona’s
 • Customer journeys
 • User stories
Nog steeds niet helemaal duidelijk?

Ik help je graag met al je vragen. Je mag me altijd even bellen of mailen.