Wat zijn algoritmes?

Algoritmes zijn geordende en gestructureerde instructies/regels, die worden gebruikt om een ‘probleem’ op te lossen of een taak uit te voeren.

Een algoritme kan in principe worden gezien als een reeks stappen die moeten worden gevolgd om een bepaald resultaat te bereiken. Deze stappen kunnen bestaan uit:

 • Wiskundige berekeningen
 • Logische beslissingen
 • Iteraties (herhalingen)
 • Conditionele instructies
 • Overige instructies

Waar worden algoritmes gebruikt?

Algoritmes worden op veel verschillende gebieden gebruikt, zoals:

Welke soorten algoritmes zijn er?

Er zijn veel verschillende soorten algoritmes die kunnen worden gebruikt, voor specifieke doeleinden. Binnen deze soorten algoritmes kunnen ook weer verschillende technieken worden gebruikt. Voorbeelden van soorten algoritmes en technieken zijn:

 • Sorteeralgoritmes: Deze zorgen ervoor dat bepaalde elementen op een specifieke volgorde worden gerangschikt. Voorbeelden van technieken die hiervoor worden gebruikt zijn:
  • Bubble Sort
  • Insertion Sort
  • Quick Sort
  • Merge sort
 • Zoekalgoritmes: Deze worden gebruikt om gegevens (data) te doorzoeken, om op een efficiënte manier specifieke items te vinden. Voorbeelden van technieken die hiervoor worden gebruikt zijn:
  • Lineair zoeken
  • Binair zoeken
  • Hashing
  • Boomzoeken
  • Indexering
 • Graafalgoritmes: Deze worden gebruikt om bewerkingen uit te voeren op een abstracte datastructuur (grafen). Deze bestaat uit knopen (vertices) en verbindingen (edges). Dus: bijvoorbeeld het vinden van de kortste weg tussen twee punten. Voorbeelden van technieken die hiervoor worden gebruikt zijn:
  • Diepte-eerst zoeken (DFS):
  • Breedte-eerst zoeken (BFS)
 • Machine learning-algoritmes: Deze worden gebruikt om bepaalde patronen te herkennen, om bijvoorbeeld voorspellingen te doen of problemen te voorkomen. Voorbeelden van technieken die hiervoor worden gebruikt zijn:
  • K-means clustering
  • Decision trees
  • Neurale netwerken
  • Support Vector Machines

Wat zijn voorbeelden van algoritmes (in de praktijk)?

Hoewel deze informatie misschien erg ingewikkeld klinkt, hebben we dagelijks allemaal te maken met verschillende algoritmes. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Google gebruikt sorteeralgoritmes om te bepalen welke websites hoog in de ranking komen te staan. Er zijn immers veel verschillende websites met bijvoorbeeld informatie over hetzelfde onderwerp. Er moet dan worden bepaald waarom de een wel bovenaan komt te staan en de ander niet.
 • Google Maps gebruikt machine learning-algoritmes om bijvoorbeeld routes te herkennen die jij vaak gebruikt op specifieke momenten. Op deze manier kan de app suggesties doen, zoals het starten van de route naar huis als je klaar bent met je werk. Ook gebruikt Google Maps graafalgoritmes, om te bepalen welke weg je het beste nemen, om het snelst bij je eindbestemming te komen.
Nog steeds niet helemaal duidelijk?

Ik help je graag met al je vragen. Je mag me altijd even bellen of mailen.