Strategiefase

Een app idee is maar een idee totdat je er iets mee gaat doen. In de strategiefase begeleiden we jou en jouw app idee aan een werkelijke succesvolle app

Hoe zet je jouw app idee om in een werkelijke app?

  • Wat: In de strategiefase wordt de uiteindelijke strategie bepaald van jouw app, waardoor je precies weet wat je op de markt gaat zetten.
  • Waarom: Door vooraf goed na te denken over de strategie die je wil hanteren voor jouw app, zorg je ervoor dat je later niet tegen fouten aanloopt.
  • Hoe: Aan de hand van een strategische sessie, wireframes en user stories wordt de volledige strategie van jouw app idee uitgewerkt.

De strategiefase
bestaat uit deze 4 onderdelen

  • Strategische sessie
  • Wireframes
  • Design
  • User stories

Van idee naar app

In de strategiefase wordt jouw app idee volledig uitgewerkt met een doordachte strategie. Voor wie wordt de app ontwikkeld? Wat moet de app kunnen? Waar moeten we ons op focussen? De strategie van de app wordt uitgewerkt in een strategische sessie waarna wij aan de slag kunnen. We maken een schematische bouwtekening (wireframe) van jouw app met eventueel de bijbehorende designs. Daarna gaan we met behulp van user stories zorgen dat er een app kan worden ontwikkeld die er toe doet.

Voordelen van een goede strategiefase

  • Jouw app heeft een doordachte strategie
  • Je weet wat jouw gebruiker wil
  • Ontwikkeling kan hierna snel van start
Strategy-Team

Ontwikkeling kan snel van start

Nadat de strategie van de app volledig is uitgewerkt starten we met de ontwikkeling. De ontwikkeling kan snel van start, omdat de app al is uitgewerkt in wireframes. Het ontwikkelen is een kostbaar en arbeidsintensief traject, daarom is het van belang dat vooraf de strategie van jouw app scherp is. Dit zodat er zo veel mogelijk in een keer goed geprogrammeerd kan worden.