User Stories

Met user stories zorgen wij dat jouw app wordt ontwikkeld vanuit een logisch perspectief van de gebruiker. Wij stellen scenario’s op met de eisen van de gebruiker. Per eis kijken we naar welke functionaliteiten hiervoor in de app nodig zijn. Dit zodat er een app wordt ontwikkeld die waarde heeft voor de gebruiker. Dit totaalplaatje zorgt ervoor dat jouw app volledig én nuttig wordt.

Wat komt er aan bod bij user stories

De user stories worden opgesteld vanuit het oogpunt van de eindgebruiker. Wie gaat de app gebruiken? Dan komt er aan bod welke acties de eindgebruiker wil uitvoeren met de app samen met hoe hij dit wil en kan uitvoeren.

Er wordt per functie die wordt toegevoegd bekeken hoeveel inzet tijdens de ontwikkeling hiervoor nodig is. Dit zorgt ervoor dat we kunnen bepalen hoeveel waarde er binnen de app wordt gecreëerd met een functionaliteit ten opzichte van de inzet die hiervoor nodig is. Dit om af te wegen of alle functionaliteiten direct geïmplementeerd moeten worden.

Jouw app idee in de ogen van de toekomstige gebruiker

  • Wat: User stories worden vanuit het perspectief van de eindgebruiker opgesteld voor jouw app en de toepassing van jouw app.
  • Waarom: Dit om er zeker van te zijn dat jouw app de functionaliteiten bevat die de gebruiker wenst te hebben.
  • Hoe: De scenario’s die de eindgebruiker gaat meemaken bij het gebruik van jouw app tonen aan welke functionaliteiten de app nodig heeft.

Voordelen van goede user stories

  • App bevat wat de gebruiker nodig heeft
  • Per user story duidelijk wat de kosten zijn
  • Mogelijkheid tot prioritering

Nadelen van slechte user stories

  • Niet inzichtelijk wat functionaliteiten kosten
  • Niet gedacht vanuit de eindgebruiker
  • Slechte gebruikerservaring

Kort bondig voorbeeld van hoe een user story er uit kan zien

” Als gebruiker wil ik in kunnen loggen met mijn persoonlijk account of sociale media account. “

De gebruiker moet de mogelijkheid krijgen om in te loggen met zijn account én de mogelijkheid krijgen om een account aan te maken.

Het wireframe waar deze actie in uitgevoerd wordt heeft de naam ‘Landing/Login’.

Om dit te implementeren wordt verwacht vier uur nodig te hebben.