MVP ultieme guide

Minimum Viable Product (MVP) onze stap voor stap gids

De schrijver van het boek “Lean Startup” Eric Ries heeft een veel aanvaarde omschrijving van de term Minimum Viable Product (MVP). Hij omschrijft MVP als: “een versie van een nieuw product dat het team in staat stelt om de maximaal haalbare hoeveelheid gevalideerd leren van de klanten met minimale hoeveelheid inspanning te achterhalen”. Bij mobiele app ontwikkeling vertaalt dit zich in een MVP die alle functies en toepassingen bezit die noodzakelijk zijn om het probleem van de gebruiker op te kunnen lossen. Deze wordt vervolgens zo snel mogelijk op de markt gelanceerd, waardoor fouten snel geïdentificeerd kunnen worden.

MVP ontwikkeling volgt een proces van ontwikkelen, meten en leren. Het doel is hierbij om zo snel mogelijk waarde aan te kunnen bieden en de ontwikkelingskosten laag te houden. Vervolgens gebruik je de verkregen data om te leren wat de gebruikers nodig hebben en willen. De lean startup MVP methode helpt je om jouw product zo snel mogelijk te lanceren. Het product kan na lancering nog worden aangepast zodat de persoonlijke wensen van een gebruiker in het product verwerkt worden.

Wat is het doel van een MVP?

Zoals hierboven is omschreven is het doel van een MVP om een werkend product aan te bieden dat een kernprobleem voor een groep gebruikers oplost. Daarnaast wordt een MVP gebruikt om feedback te verkrijgen van gebruikers zodat hiermee inzicht gecreëerd wordt in de kansen van het product. Vervolgens kan deze feedback in het eindproduct verwerkt worden.

Starten met MVP zal leiden tot een mooie leerervaring. Hierdoor ben je in staat om meer te leren over jouw eindgebruiker en de markt die je wilt benaderen. Een MVP stelt een podium op voor toekomstige veranderingen en ontwikkelingen. Daarnaast biedt het duidelijkheid voor de volgende successtappen voor het project. Dit kan dus betekenen dat je een compleet andere richting op gaat of door blijft gaan in de richting die je voor ogen had.

In deze stap voor stap handleiding zullen we alle stappen benoemen die nodig zijn om een MVP product te kunnen starten, zodat er geen onnodige fouten worden gemaakt.

TL;DR: Jouw eigen MVP plannen

1. Identificeer en begrijp de behoefte van het bedrijf

 • Bepaal de lange termijn doelstelling van het product en schrijf deze op zodat je dit kunt meenemen in je product.
 • Beantwoord de vraag: “Waarom doen we dit project?”
 • Identificeer de succescriteria die zullen aantonen of het product succesvol is of niet zodat je eventueel kunt bijsturen.

2. Ga op zoek naar kansen

a. Breng de gebruiker in kaart

 • Identificeer de gebruikers
 • Beschrijf het einddoel
 • Identificeer alle acties die een gebruiker moet nemen om het einddoel te behalen zodat je dit kunt optimaliseren

b. Creëer een “pain en gain” lijst voor elke actie

 • Schrijf de actie op die een gebruiker voltooid bij het gebruik van het product
 • Beschrijf de moeilijkheden voor elke actie
 • Schrijf de makkelijke punten op voor elke actie

c. Vat de pain en gain punten samen in kansen

Gebruik “Hoe kunnen wij” in het vraagstuk zodat je de  punten kunt samenvatten die je hebt geïdentificeerd.

3. Bepaal de te ontwikkelen functies

 • Gebruik de kansen zodat je kunt bepalen welke functies nodig zijn
 • Verwerk de benodigde functies in jouw product roadmap
 • Maak gebruik van een prioriteitenmatrix (of vergelijkbare methode) om een inzicht te krijgen voor de belangrijke functies.

Het bouwen van een MVP ontwikkelingsframework

Het planningsproces van een MVP product hebben we onderverdeeld in drie stappen. De korte versie hebben we hierboven omschreven. We zullen nu het proces in meer detail en context omschrijven, zodat dit framework makkelijker toepasbaar voor jouw eigen project.

Elke stap die we noemen moet terugkomen in jouw product definitie voor elk project. Wanneer je deze stappen volgt zal dit je helpen om belangrijke functies te vinden en verwerken in je project. Hierdoor kun je op de juiste manier je MVP op de markt brengen

1. Identificeer en begrijp de behoefte van het bedrijf

Om te beginnen moet je een behoefte hebben geïdentificeerd waarom jouw product ontwikkeld moet worden. Dit kan een behoefte zijn voor een organisatie of een oplossing voor een probleem van een gebruiker.

a. Bepaal de langetermijndoelstelling en schrijf deze op

Je wil een simpele vraag beantwoorden. “Waarom doen we dit project?” Een langetermijndoel van een coffeeshop keten kan bijvoorbeeld zijn om de wachttijd met 30% te verkorten.

b. Identificeer de succes criteria

Vervolgens identificeer je de criteria die bepalen of het product wel of niet succesvol zal zijn, zodat je dit meetbaar kunt maken. Deze zullen waarschijnlijk uit meer dan een metriek bestaan. Bij onze coffeeshop keten voorbeeld kan het succes bijvoorbeeld bepaald worden door de volgende metriek. Wachttijd verminderen met 30%, het behalen van 1 miljoen euro in maandelijkse transacties via de app en 100.000 actieve maandelijkse gebruikers.

2. Ga op zoek naar kansen

Tijdens de eerste fase van het plannen van jouw MVP moet je al een kans in de markt hebben geïdentificeerd of een probleem die opgelost moet worden. De volgende stap van MVP ontwikkeling bestaat uit het vinden van kansen om deze problemen op te lossen en waardoor kan er waarde gecreëerd worden voor jouw App.

a. Breng de route van de gebruiker in kaart

De route die een gebruiker aflegt kan in drie onderdelen worden verdeeld. De gebruiker, gebruikersactie en de uitkomst.

i. Identificeer de gebruiker
Het gaat om echte mensen die gebruik zullen maken van jouw product. Het is mogelijk dat je meer dan een categorie gebruiker hebt. Als we kijken naar een klantenservice Booking App zijn er twee soorten gebruikers. De klant zelf en de servicemonteur die gebruik maakt van de app.

ii. Identificeer de uitkomst
Voor elke gebruiker zal er een andere uitkomst zijn. Dit is het einddoel van de gebruiker.

iii. Identificeer de vereiste acties
De acties geven aan wat de gebruiker of gebruikers moeten uitvoeren om het einddoel succesvol te kunnen realiseren.

We raden aan om een tabel te creëren om de route van een gebruiker in kaart te brengen. Tijdens het plannen van jouw MVP product is het verstandig om te kijken naar welke gebruiker de meeste acties moet uitvoeren en op wie je je moet richten. Hierdoor voeg je de meeste waarde toe met de minimale hoeveelheid inspanning. In veel gevallen is deze manier het beste, maar er kunnen andere prioriteiten zijn die belangrijker zijn. Als dit voor komt kan je beter richten op een andere gebruiker.

b. Creëer een “pain en gain” lijst voor elke actie

Met behulp van de “pain en gain” lijst kun je alle punten identificeren die juist moeilijk of makkelijk uit te voeren zijn. Door deze oefening kan je bepalen waar de grootste kansen liggen om waarde toe te voegen. Hierdoor ligt de focus op jouw MVP product en kunnen minder belangrijke punten in de toekomst worden toegevoegd.

i. Schrijf de actie op die een gebruiker voltooid bij het gebruik van het product
Schrijf de acties op die je hebt geïdentificeerd toen je de route van een gebruiker in kaart aan het brengen was.

ii. Schrijf de moeilijkheden op voor elke actie
De moeilijkheden bestaan uit een kleine samenvatting van problemen of ongemakkelijkheden die een gebruiker tegenkomt bij het uitvoeren van een bepaalde actie.

iii. Schrijf de makkelijke punten op voor elke actie
Dit punt geeft aan welke waarde wordt toegevoegd nadat de actie is uitgevoerd.

Tel de ”pains & pains die voortkomen uit elke actie bij elkaar op en plaats deze op een lijst. In het beste geval, wanneer dit mogelijk is, wil je een punten systeem gebruiken om te identificeren wat het belang of impact is van elke gain zodat je de juiste keuzes maakt. De pain en gain lijst zelf kan het beste in een tabel worden weergegeven voor een overzichtelijke weergave.

c. Vat de pain en gain punten samen in kansen

Verschillende manieren zijn mogelijk om de pains en gains samen te kunnen vatten. Een manier is om gebruik te maken van de opportunity statements en het “Hoe kunnen wij” format. Als we kijken naar ons voorbeeld van de coffeeshop keten kan de vraag zijn: “Hoe kunnen wij de wachttijd voor onze klanten verminderen?”. Deze strategie helpt om de pains en gains te vertalen in functies die nodig zijn.

3. Bepaal welke functies ontwikkeld moeten worden

Tijdens deze fase ben je in staat om te bepalen welke functies nodig zijn voor jouw MVP product. Zodat je zeker weet dat je App compleet is. Daarnaast heb je functies toegevoegd aan jouw product roadmap die minder belangrijk zijn.

a. Gebruik de kansen om te bepalen welke functies nodig zijn

Door gebruik te maken van jouw kansen uit de vorige stap kan je definitief bepalen welke functies je uit gaat breiden. Tijdens deze fase van het proces wil je gebruik maken van functie vraagstukken. Voor ons voorbeeld “Hoe kunnen wij de wachttijd voor onze klanten verminderen” kan omschreven worden als “Verminderen van de wachttijd met 30%.”

b. Verwerk de benodigde functies in jouw product roadmap

Maak een lijst van de gebruikers en specifieke kansen. Vervolgens geef je de functies weer in jouw product roadmap, hierdoor creëer je een goed beeld.

c. Maak gebruik van een prioriteitenmatrix (of vergelijkbare methode) om functies te rangschikken op prioriteit.

Deze stap helpt om te identificeren hoe je de meeste impact kan maken met jouw product in relatie tot de urgentie van de functie. Met een prioriteitenmatrix kan je de knoop doorhakken welke functies absoluut noodzakelijk zijn met jouw MVP product en minder belangrijke functies voor toekomstige releases, zodat je hier geen fouten in maakt.

Jouw MVP ontwikkelingsframework is klaar!

Op dit moment zou je een stevige basis moeten hebben zodat je kunt starten met de ontwikkeling van jouw MVP. Je begrijpt jouw bedrijf en/of de behoefte van de klant, weet welke functies noodzakelijk zijn tijdens de ontwikkeling en hebt kansen gevonden om jouw pain points op te lossen. Met een behendige MVP ontwikkeling ben je in staat om je te focussen op deze functies voor jouw eerste product, kan je data verzamelen en hiervan leren. Hierdoor kun je je product verbeteren op basis van bevindingen. Vervolgens kan je je richten op jouw lancering van je MVP op de markt.

Waarom starten met een MVP?

Nieuwe dingen testen en werken aan een businessplan

Het grootste voordeel van een MVP is de mogelijkheid om nieuwe ideeën te creëren en nieuwe aspecten te testen. Met een werkende MVP kan je een versie van jouw product op de markt lanceren zodat je jouw nieuwe onderdelen kunt testen. Dit proces zal leiden tot nieuwe ideeën op basis van klantgedrag. Deze informatie zal bijdragen aan de volgende versies van je product, hierdoor kun je je product continue verbeteren.

Doormiddel van een MVP kan je jouw bedrijfsconcept in een vroeg stadium testen zonder een volledig product uit te brengen. Hierdoor kan je snel een product op de markt brengen en op lange termijn kosten besparen.

Overhalen van aandeelhouders

Een MVP is cruciaal voor het vinden van aandeelhouders. Of je opzoek bent naar interne of externe investeerders, met behulp van een MVP zal jouw positie worden versterkt. Je kan niet naar aandeelhouders gaan met een plan dat nog in de eerste planningsfase zit. Investeerders eisen een goed businessplan en een werkend product dat passend is bij de markt en potentie om te groeien aantoont omdat ze behoeften hebben aan duidelijkheid. Met een MVP kun je de mogelijkheden van jouw product aantonen en investeerders aantrekken voor verdere ontwikkeling, zodat je samen kunt groeien.

Een iteratief proces levert waarde

Door het gebruik van een MVP lanceer je de kern van een product op de markt. Hierdoor kunnen mensen de App in een vroeg stadium gebruiken. Naarmate het product groeit kan je leren van de huidige gebruikers. Met deze data en informatie kan jouw productteam keuzes maken op basis van onderzoek. Deze keuzes hebben invloed op elk stadium van de ontwikkeling, dus welke functies worden toegepast, waar komt het budget vandaan en hoe kan de ROI verbeterd worden.

Efficiëntie in het kader van kosten

Een volledig ontwikkelde app is vaak het resultaat van jarenlange ontwikkeling en gaat gepaard met hoge kosten. MVP’s worden in een lange tijd ontwikkeld waardoor de kosten worden verspreid gedurende de tijd. In de meeste gevallen is het budget dat beschikbaar is voor vervolgontwikkeling een herinvestering van opbrengsten die ontstaan zijn uit voorgaande versies van de MVP. Het ontwikkelen van een MVP brengt je instaat om de hoogste waarde van jouw bedrijf te behalen en de kosten drastisch te verlagen. Zodat je als onderneming minder risico loopt.

Verminderen van risico

Wanneer je met de ontwikkeling van jouw MVP start maak je het makkelijker om risico’s te beheren doordat je een kleine hoeveelheid geld investeert om de markt te testen. Deze strategie stelt je in staat om snel te reageren op onvoorzienbare veranderingen gebaseerd op klant en marktonderzoek. Hierdoor kun je wanneer nodig je product aanpassen.

Welke functies moet je vermijden in een MVP

Coole add-opties

Deze functies kunnen worden gedefinieerd als functies die alleen als doel hebben het uiterlijk van een product te verbeteren. Met deze coole add-opties voeg je eigenlijk geen waarde toe aan de MVP. Een voorbeeld hiervan is een social media integratie. Dit is leuk om te hebben, maar het logischer om dit in een later stadium van de ontwikkeling toe te voegen, wanneer er meer gebruikers voor de applicatie zijn.

Namaken van functies

Elke functie namaken in jouw MVP die de concurrentie heeft is geen aanrader. Door veel functies toe te voegen aan jouw app verander je de scope van het project en dit zal effect hebben op het budget en de benodigde tijd. Het doel is een MVP te ontwikkelen dat in overeenstemming is met jouw bedrijfsdoelen.

Functies die aangeraden worden door eerste gebruikers

Ondanks dat gebruikersfeedback elk stadium van het product beïnvloedt moet je hiermee oppassen. Het implementeren van functies die voorgesteld worden door gebruikers moet op basis van onderzoek en analyse. Door alles gelijk toe te voegen is vaak het overzicht van de App weg, hierdoor kan de gebruikerservaring in gevaar gebracht worden.

Welke functies moet je wel toevoegen in een MVP

Bepalen welke functies nodig zijn met een MVP is een lastig proces. Houdt in gedachten dat de functies die je toevoegt alleen functies zijn die bijdragen aan het vooraf opgestelde doel. Je moet samenwerken om een gedetailleerde workflow te creëren om jouw MVP te presenteren en te bepalen welke functies voor je MVP belangrijk zijn om op de markt te brengen. Hierdoor zorg je ervoor dat je iets ontwikkelt op basis van de behoeften van de gebruiker.


Nog steeds niet helemaal duidelijk?

Ik help je graag met al je vragen. Je mag me altijd even bellen of mailen.