Marketingfase

Hoe mooi en goed de app ook is, hij moet gaan concurreren met ontelbaar andere apps in de stores. Met behulp van app marketing zorgen wij ervoor dat jouw app opvalt. We zorgen ervoor dat de app goed vindbaar wordt in de app stores én dat hij aantrekkelijk gepresenteerd wordt. Met de goede promotie komt jouw app in de spotlights te staan. Naast de promotie van de app dient de app zelf ook marketing technisch goed ingestoken te zijn. Door een vooraf bedachte strategie goed uit te voeren wordt jouw app een succes.

App marketing is een must

Het draait allemaal om jouw eindgebruiker: Wie is de app gebruiker? Waar is hij naar op zoek? Als we dit helder hebben kijken we naar: Wat biedt jouw app aan voor de gebruiker? Hoe kan dit het beste ingezet worden voor deze doelgroep? En hoe zorgen we dat de gebruiker terugkeert? We zoeken samen naar de match van gebruiker en de toegevoegde waarde van de app zodat de ontwikkelde app een succes wordt.

Hoe val je op in de App Stores?

  • Wat: Het inzetten van app marketing zorgt ervoor dat je jouw doelgroep bereikt en interesseert. De toegevoegde waarde van jouw app maak je direct duidelijk.
  • Waarom: Om jouw doelen te bereiken en jouw app effectief te laten gebruiken door jouw doelgroep. Jouw app moet gevonden, gedownload én gebruikt worden.
  • Hoe: Door het opstellen en inzetten van een doordachte marketingstrategie voor jouw app en het inzetten van app store optimalisation.

Voordelen van app marketing

  • De app wordt gevonden
  • De app spreekt de doelgroep aan
  • Het aantal downloads neemt toe

Nadelen van ontbreken app marketing

  • De app valt niet op
  • Toegevoegde waarde is niet duidelijk
  • Het aantal downloads valt tegen

Downloads, conversie en retentie

Uiteraard wil je dat jouw app gedownload wordt, er conversie plaatsvindt met de gebruikers en dat de gebruikers terugkeren. Door app marketing in te zetten wordt het voor de gebruiker duidelijk welke waarde jouw app hen biedt. Dit zorgt ervoor dat de app ook daadwerkelijk gedownload wordt. We zorgen ervoor dat de app gebruiksvriendelijk is zodat de doelgroep de app ook blijft gebruiken. Wordt de app niet gebruikt, dan experimenteren we met innovatieve manieren om de retentie van de app te vergroten.