waarom is code review belangrijk

Waarom is code review belangrijk?

Code review is het examineren van code door een ontwikkelaar die de code niet zelf heeft geschreven, zodat deze feedback kan leveren. Feedback kan zowel positief als negatief zijn.

Het is niet menselijk om je eigen werk op fouten te controleren. Auteurs maken gebruik van een editor om fouten te vinden en hetzelfde is nodig voor ontwikkelaars van software. Daarom is code review belangrijk.

De reden voor code review kan erg variëren afhankelijk van de omgeving. Voornamelijk zijn er drie belangrijke doelen voor code review:

  • Onderwijs en het delen van kennis
  • Zorgen voor een coding standaard
  • Achterhalen van gratis software

Andere veelvoorkomende doelen zijn: schaalbaarheid, onderhoudbaarheid, beveiliging en complete unit tests.

Hoe werkt het?

Het debuggen van code is twee keer zo lastig als het schrijven ervan. Al schrijf je de code nog zo goed dan ben je waarschijnlijk nog niet slim genoeg om het te debuggen. Dit is een van de redenen waarom code review heel belangrijk is.

Beoordelaars van de code werken vaak niet mee aan het project om zo de code objectief te kunnen bekijken. Daarnaast kan bekeken worden of de code begrijpbaar is voor iedereen. Dus ook voor mensen die niet actief bezig zijn geweest met het project zelf. In de meeste gevallen zullen reviewers een checklist afgaan om zo de meest voorkomende fouten te achterhalen en beoordelen of de code in lijn is met de standaarden van het bedrijf.

Naast demos of experimenten is het belangrijk dat code review plaatsvindt tijdens elke stadium van het ontwikkelingsproces. Tijdens de laatste stadia is dit zelfs nog belangrijker aangezien iedereen zich richt op het behalen van deadlines. Hierdoor kunnen bedrijven en ontwikkelaars hun coding standaarden hoog houden en het aantal bugs verminderen. Dit zorgt voor een succesvolle lancering en minder geld dat besteed moet worden aan Quality Assurance (QA).

Code review helpt geld besparen

Het vinden van bugs tijdens het ontwikkelingsproces is goedkoper dan tijdens QA. Hoe sneller een bug gevonden wordt hoe goedkoper het is om het probleem op te lossen.

Voor ontwikkelaars is het erg lastig om hun eigen fouten te vinden. Dit geldt vooral wanneer er veel functies worden toegevoegd aan een app (niet altijd een goed idee). Iemand met een frisse kijk kan fouten eerder achterhalen. Hierdoor zoeken reviewers naar veel voorkomende fouten en kijken ze naar lastig te vinden fouten zoals:

  • Thread synchronization
  • Error condities
  • Accounting voor reference-counting
  • Resource lekken
  • Beveiliging

Onderhoudbaarheid

Software is niet makkelijk te onderhouden en hieraan zijn kosten verbonden. Dit geldt vooral wanneer een ontwikkelaar het project heeft afgerond en iemand anders voor het project verantwoordelijk wordt. Het kan daarnaast erg lastig worden voor een ontwikkelaar om code te bekijken die hij 9 maanden geleden geschreven heeft.

Ontwikkelen van software eindigt niet met de lancering ervan. Het is een continu proces. Vandaar dat het belangrijk is dat iedereen de code kan begrijpen en kan aanpassen wanneer dit nodig is.

Code review is belangrijk omdat het voor structuur zorgt en er opmerkingen kunnen worden geplaatst die van belang kunnen zijn in de toekomst. Iemand die niet aan het project heeft gewerkt zal op deze manier delen van de code kunnen lezen en begrijpen.

Delen en leren

Elk project is anders en er zijn een aantal ongeschreven regels. Deze kennis is bijna onmogelijk om op te schrijven en deze kennis wordt meestal opgedaan door fouten te maken. Code review is de manier waarmee kennis tussen ervaren en beginnende ontwikkelaars wordt gedeeld.

Conclusie

Code review is belangrijk omdat het helpt een product succesvol te lanceren en geld bespaard. Daarnaast is het een fantastische manier om kennis te delen. Senior ontwikkelaars kunnen advies en kennis doorgeven aan junior ontwikkelaars. Juniors kunnen op hun beurt helpen fouten achterhalen die een senior niet kan vinden aangezien ze te lang bezig zijn met het project. Hierdoor zullen zij bepaalde fouten over het hoofd zien. Het is erg belangrijk dat code review onderdeel is tijdens elk stadium van het ontwikkelingsproces.


Nog steeds niet helemaal duidelijk?

Ik help je graag met al je vragen. Je mag me altijd even bellen of mailen.