technologisch intellectueel eigendom beschermen

Technologisch intellectueel eigendom beschermen

We zijn het punt gepasseerd waarbij bedrijven geloven dat hun materiële vaste activa de meeste waarde bevatten binnen een bedrijf. De meeste bedrijven zien tegenwoordig dat de meeste waarde zit in intellectueel eigendom. Wanneer we kijken naar de 500 grootste bedrijven in de VS zien we dat 87% van de totale waarde zit in intellectueel eigendom. Maar 13% bestaat uit vaste activa, gebaseerd op bevindingen uit 2015 door een Ocean Tomo onderzoek.

De rechten op intellectueel eigendom verliezen kan het einde betekenen voor technologiebedrijven die in de startup fase zitten. Technologiebedrijven gebruiken vaak wettelijke beschermingsmaatregelen. Bijvoorbeeld bescherming met patenten en trademarks voordat zij een product op de markt brengen. Ontwikkelaars van deze producten hebben echter toegang tot de software voordat het product wordt gelanceerd.

Hoe kunnen IT bedrijven intellectueel eigendom beschermen?

Intellectueel eigendom kan in verschillende vormen:

  • Copyrights
  • Trademarks
  • Bedrijfsgeheimen
  • Patenten

Afhankelijk van de aard van het software product kan worden opgezocht wat wordt verstaan onder intellectueel eigendom in verschillende databases. Om tot de meest efficiënte strategie te komen om het intellectueel eigendom van een project te beschermen moet je de volgende twee vragen stellen:

  • Waar bestaat jouw intellectueel eigendom uit?
  • Hoe is jouw intellectueel eigendom wettelijk beschermd?

In de wereld van software ontwikkeling praten we vaak over de volgende vormen van intellectueel eigendom: copyrights, bedrijfs geheimen en patenten.

Wat is het verschil tussen copyrights, patenten en bedrijfsgeheimen?

Copyright is nodig om te kunnen beschermen hoe jouw software een bepaald probleem oplost. Een copyright beschermd niet het idee achter een product, maar kijkt meer hoe dit idee is verwerkt in de software. In de meeste gevallen beschermd copyright: source code, object code en de gebruikersomgeving.

Een patent beschermd het idee achter een bepaald product. Let hierbij op dat niet de executie of het idee in de vorm van code beschermd wordt. Patenten beschermen vaak de software architectuur en gepatenteerde algoritme. Een factor waar bedrijven op moeten letten bij het beschermen van hun intellectueel eigendom zijn de kosten. Een patent aan vragen is vaak complex en het proces kost veel geld. Het kan dus erg duur worden voor kleinere technologiebedrijven met een beperkt budget. Bedrijven die denken dat het de moeite waard is om een patent aan te vragen, huren vaak een gespecialiseerd advocatenkantoor in.

Bedrijfsgeheimen hebben te maken met gepatenteerde informatie die een software ontwikkelingsbedrijf ontdekt en gebruikt tijdens de werkzaamheden. Deze vorm van informatie kan binnen het bedrijf blijven, totdat een ander bedrijf hetzelfde ontdekt.

Beschermen van source code en er voor zorgen dat bedrijfsinformatie binnen het bedrijf blijven zijn de grootste zorgen van (IT) bedrijven. Dit is de reden dat we in dit artikel de nadruk leggen op copyrights en bedrijfsgeheimen.

Hoe copyrights van toepassing zijn op source code

De twee belangrijkste aspecten om jouw source code te beschermen:

  • Product eigenaren moeten zorgen dat de source code hun intellectueel eigendom is en niet die van de ontwikkelaars
  • Product eigenaren moeten zorgen dat alle technische details van hun product confidentieel zijn

Hoe zorgt copyright voor bescherming met betrekking tot source code? Het creëren van source code is een creatief process. Dat wil zeggen dat het eindresultaat beschermd is door copyright aangezien code wordt gezien als origineel werk van de auteur. Tegelijkertijd zal niemand ontkennen dat bij het creëren van code vaak honderden kleinere activiteiten worden uitgevoerd. Deze acties worden vaak herhaald en zijn vaak niet uniek. Deze handelingen zijn dus niet beschermd door copyright.

Deze informatie klinkt tegenstrijdig en wordt opgelost door het merger doctrine. Wanneer het duidelijk is dat er een gelimiteerd aantal manieren zijn om een activiteit uit te kunnen voeren kunnen product eigenaren geen gebruik maken van copyright. Dit zou anderen niet de mogelijkheid geven om dezelfde manieren te gebruiken voor hun werk.

Hoe van je copyright bescherming voor jouw source code aanvragen?

Copyright is de enige vorm van intellectueel eigendom die automatisch wordt verkregen. Wanneer de source code is geschreven of een programma is samengesteld is dat automatisch zo.

Het is mogelijk om jouw code te beschermen tegen andere bedrijven die zonder toestemming kopieën maken van jouw code. Om dit te doen moet je een certificaat van registratie aanvragen voor werk dat copyright gevoelig is. In de VS duurt het process vier maanden en is je werk voor tenminste 70 jaar beschermd.

In sommige gevallen besluit een bedrijf om bepaalde onderdelen beschikbaar te stellen als open source (data). Bij andere gevallen wordt er besloten om dit een bedrijfsgeheim te houden. In beide gevallen is copyright bescherming van toepassing op alle code. Tijdens het aanvragen van een copyright is het mogelijk om aan te geven welke delen van de code een bedrijfsgeheim moeten blijven en welke delen mogen worden gebruikt voor open source libraries.


Nog steeds niet helemaal duidelijk?

Ik help je graag met al je vragen. Je mag me altijd even bellen of mailen.