Disclaimer

Voor www.glamorousgoat.nl

Wij vinden transparantie belangrijk en daarbij hoort dus ook een disclaimer waar we aangeven waar wel en niet voor verantwoordelijk gehouden kunnen worden.

Allereerst staat Glamorous Goat B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 64800385 en we verlenen je hierbij toegang tot onze website (www.glamorousgoat.nl). Op deze website publiceren we ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Op elk moment kan de informatie en inhoud van de website aangepast worden of onderdelen verwijderd worden zonder dat we dit vooraf hoeven te communiceren.

Alle informatie op onze website is vrijblijvend bedoeld en de informatie kan dus nooit als een concreet aanbod gelden om een overeenkomst te sluiten. Een overeenkomst kan pas worden gesloten als we een offerte hebben uitgebracht en die dat ook als een offerte hebben beschreven.

We zullen altijd proberen de inhoud van de website zo goed en vaak mogelijk bij te werken en aan te vullen, maar het kan altijd zo zijn dat er ondanks deze zorg toch iets tussendoor glipt en de inhoud daardoor dus onvolledig of onjuist is.

Je kunt dan ook geen garantie claimen of op een andere manier aanspraak maken op juistheid van de gegevens op de website.

We kunnen op elk moment de zaken op de website wijzigen zonder dat we daarvan vooraf je op de hoogte hoeven te brengen.

De prijzen op de website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. We kunnen dan helaas ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor dergelijke fouten. 

Ook kunnen we nooit aansprakelijk zijn voor de informatie die gegeven wordt via links op onze websites naar andere partijen.

AUTEURSRECHTEN

Alle rechten van intellectuele eigendom van deze materialen liggen bij Glamorous Goat B.V.. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Glamorous Goat B.V., behalve en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

OVERIG

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen en deze versie is van 05 mei 2022.