App laten maken
Triflect

Triflect: Een nieuw beoordelingsmechanisme toepasbaar op meerdere vakken in het onderwijs

De Triflect lesmethode geeft leerlingen door middel van vernieuwende technologie inzicht en inspraak in hun eigen leerproces. Het bijbehorende dashboard maakt dit ook inzichtelijk voor jou als docent.

Jaar
2020
Platform(en)
iOS
Wat we hebben gedaan

Strategie
UX/UI
Native app ontwikkeling

Investeren in de toekomst van het onderwijssysteem

Wij worden enthousiast van innovatie binnen het onderwijs. Daarom willen we met Triflect het beoordelen van vakken leuker maken. Samen met een school in Best (VOBO) zijn we de uitdaging aangegaan een innovatie binnen het onderwijs te ontwikkelen. Daarnaast heeft een gedragswetenschapper gekeken hoe Triflect aansluit bij de didactische en pedagogische behoeften van de jongeren. Theorie en praktijk zijn naast elkaar gelegd om vervolgens tot een totaalproduct ‘Triflect’ te komen. 
Van summatieve beoordeling uitkomen op een manier om formatief te beoordelen.

Triflect - Formatief Beoordelen Software

Leerlingen krijgen meer inzicht in eigen resultaten

De leerling heeft de regie over zijn eigen leerproces. Zelfreflectie is hierin een belangrijke waarde. Hierdoor geloven we dat de motivatie stijgt en daarmee ook de resultaten! Aan de hand van de leercurve kan een leerling zijn eigen leerproces goed volgen.

We kwamen verschillende uitdagingen tegen

Inloggen in een leeromgeving voor het onderwijs was niet de makkelijkste stap. 
Denk hierbij aan inlog via ‘Entreefederatie’. Dit betreft een digitale leeromgeving voor het onderwijs. Daarnaast de tussenkomst van ‘Kennisnet’. De dienstverlener op het gebied van ICT en onderwijs. 
Een zeer belangrijk detail waar we volle focus op hebben gehad is het AVG-proof maken van de Triflect app.

Samenvatting over de app en het dashboard

Jongeren geven aan hun mobiele telefoon het liefst te gebruiken voor onderwijs gerelateerde zaken. 
De Triflect app is ontwikkeld voor het gebruik op een iOS en Android telefoon of tablet. 
Daarnaast is deze geheel gebruiksvriendelijk opgezet waardoor het voor docent en leerling een hulpmiddel is om het beoordelingssysteem op de juiste manier te gebruiken en hier dus ook de focus op ligt. De app wordt gebruikt door leerling én docent.
Leerlingen kunnen reflecteren op eigen gedragingen en taken met daarnaast feedback van klasgenoten en docenten. 
De docent heeft een eigen appomgeving waarin zij ook observaties voor leerlingen kunnen toevoegen. Daarnaast beschikken zij over een dashboard waarin zij aanpassingen kunnen doorvoeren voor de app. Het dashboard bied de mogelijkheid voor docenten om het leerproces van leerlingen inzichtelijk te maken.

Kostencalculator

Wat is onze ervaring na oplevering van de Triflect app?


Dat formatief beoordelen op dit moment een belangrijk onderwerp is binnen veel scholen. Dat veel scholen zoeken naar de juiste hulpmiddelen die bij hun school aansluiten om dit te realiseren. 
We ervaren dat scholen écht enthousiast worden van deze nieuwe manier van beoordelen. Dat we op deze manier als Triflect zijnde een bijdrage kunnen leveren aan innovatie binnen het onderwijs!

Welke stappen hebben we doorlopen?

Een app ontwikkelen gaat bij ons volgens een standaard patroon. In 6 stappen van gevalideerd idee naar succesvolle app in de stores. Bij dit project hebben we de volgende stappen samen doorlopen.

Onze werkwijze

Benieuwd wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen?

Neem dan contact op, of vul de kostencalculator in.