Deel dit artikel via:

User Stories en waarom ze belangrijk zijn voor je app

In dit artikel leggen we je meer uit over User Stories en vertellen we waarom deze zo belangrijk zijn. Verder vertellen we je hoe je deze het beste kunt schrijven. Hierdoor is de kans op succesvolle app ontwikkeling groter.

User Stories zullen je helpen bij het ontwikkelen van een app. Hierdoor kun je overeenstemming binnen het ontwikkelteam bereiken. Daarnaast is het idee van de app vaak duidelijker en verloopt de ontwikkeling sneller.

Even in het kort:

  • Barrières tussen zakelijke en technische afdelingen vervagen, hierdoor voorkom je miscommunicatie.
  • Het idee van de app wordt makkelijker te begrijpen, waardoor er minder fouten worden gemaakt.
  • Er ontstaat een beter inzicht in het proces van het gebruik van de app.

Maar hoe kunnen we dit niveau bereiken, waardoor we van de voordelen kunnen profiteren?

In dit artikel gaan we deze vraag te beantwoorden. En leggen we uit waarom goede User Stories zo waardevol voor jouw app kunnen zijn.

Wat is een User Story?

Een User Story is een beschrijving van de functionaliteiten en toepassingen van de app, voor iedereen die betrokken is bij het ontwikkelproces van de app. Een User Story bestaat meestal uit een beschrijving en een samenvatting. In dit artikel leggen we de focus op de samenvatting omdat dit vaak erg wordt onderschat, terwijl dit juist erg belangrijk is.

5 kenmerken van een goede User Story

Een goede User Story kan beschreven worden op basis van 5 belangrijke onderdelen:

• Begrijpelijk: User Stories zijn geen vaste beschrijvingen van functionaliteiten van de app. Ze moeten qua beschrijving alleen de basisspecificaties van de app bevatten. Als er meer informatie nodig is, dan moet het team van ontwikkelaars dit bespreken met de klant.

• Waardevol: De verhalen moeten van waarde zijn voor de ontwikkeling van de app. Hierdoor is het stellen van prioriteiten en het maken van de juiste planning makkelijker.

• Inschatbaar: Ondanks de User Stories is het inschatten van de ontwikkeling lastig. Dit kan komen doordat de User Story te lang is, de app niet goed is beschreven of dat ontwikkelaars onvoldoende kennis hebben voor het schrijven van een goede User Story. In dat geval moet de user story verbeterd worden zodat er een goede schatting voor de ontwikkeling van de app kan worden gemaakt.

• Klein: De juiste grote van een User Story is gebaseerd op het team, de kennis van het team, de te gebruiken technologieën en het type project.

• Testen: De User Stories moeten geschreven worden zodat deze getest kunnen worden op basis van de prestaties van de app. Testen is erg belangrijk. Hierdoor weet je op basis van de User Stories of de app juist is ontwikkeld.

Om bovenstaande te bereiken is een goede samenwerking tussen de leden van het team zeer belangrijk. Hierbij denken ze samen tijdens het gehele proces over het verbeteren van deze User Stories voor een betere ontwikkeling van de app.

Dankzij deze aanpak zal de scope van elk project voor iedereen duidelijk zijn. Dit heeft een grote invloed op de kwaliteit van het verloop van het project.

User Story template

Dit stappenplan is handig voor het schrijven van goede User Stories.

De User Stories kunnen verdeeld worden over 3 elementen:

1. Wie?
2. Wat?
3. Waarom, Waarvoor, Van waar?

Testen, wat is een goede User Story?

We zijn nu op de hoogte van de criteria voor het schrijven van goede User Stories. Vervolgens gaan we kijken naar twee voorbeelden. We laten een voorbeeld zien van zowel een goede als een slechte User Story.

Instagram User Story voorbeeld 1:

Laten we eens kijken naar het schrijven van goede User Stories voor de ontwikkeling van de app Instagram.

Probeer te raden welke van de twee opties het beste is: “Persoonlijke gegevens van de gebruiker kunnen door de gebruiker worden aangepast of de gebruiker past zijn of haar profiel aan door de persoonlijke data te updaten.”

In eerste instantie lijkt de eerste optie goed genoeg te zijn. Maar weten we waarom, waar en waarvoor het aanpassen van gegevens mogelijk moet zijn? Soms kan het voor de schrijver van de tekst wel duidelijk zijn terwijl dit niet geldt voor de maker van de app.

In dit geval is deze omschrijving beter: “De gebruiker past zijn of haar profiel aan door de persoonlijke data te updaten.” We weten nu wie (de gebruiker), wat (bewerkt zijn profiel) en waarom (Om zijn persoonlijke gegevens bij te werken).

Instagram User Story voorbeeld 2:

We beginnen met de mogelijkheid dat de gebruiker verhalen aan zijn of haar profiel kan toevoegen. Zie je welke belangrijke onderdelen er ontbreken voor een goede User Story?

De tabel laat zien welke onderdelen ontbreken voor een goede User Story. Zonder de wie, de waarom en de waarvoor in de User Stories te verwerken is deze niet van waarde voor de ontwikkeling van de app.

Gebaseerd op deze twee voorbeelden kunnen we leren hoe je een goede User Story kunt schrijven. Hierdoor kan het team een product ontwikkelen dat voldoet aan de verwachtingen van de klant.

Dus controleer goed of de User Stories de belangrijke kenmerken voor succes bevatten, namelijk wie, wat, waarom en waarvoor. Het moet duidelijk zijn waar de actie in de toepassing wordt uitgevoerd.

6 voordelen van User Stories voor uw onderneming

Mike Cohn schrijft in zijn boek over 6 voordelen van User Stories. Dit geeft een goed beeld van hoe belangrijk User Stories voor uw onderneming zijn.

  1. User Stories benadrukken verbale communicatie. In plaats van een zee aan beschrijvingen en/of documentaties voor elk vereisten van de app te schrijven, is het belangrijk dat de klant contact heeft met het ontwikkelingsteam. Hierdoor dwing je beide partijen om de communicatie zo eenvoudig mogelijk te houden. Alleen op deze manier kun je ervoor zorgen dat de communicatie optimaal verloopt.
  2. User Stories zijn voor iedereen begrijpelijk. Het is het tegenovergestelde van uitgebreide technische vereisten. Een goede User Story is begrijpelijk voor zowel de zakelijke als de technische afdelingen. Dit helpt bij het implementeren van de juiste software.
  3. Het maken van een planning, een risicovoorspelling en prioriteitenstelling wordt eenvoudiger aan de hand van User Stories.
  4. User Stories zorgen voor iteratieve ontwikkeling. Het is niet nodig om een hele lijst met User Stories te hebben aan het begin van het project. Het team kan met een aantal User Stories beginnen en steeds nieuwe toevoegen tijdens het ontwikkelingsproces. Dit is vooral een voordeel bij producten waarbij het idee in het begin nog niet echt duidelijk is en vaak tijdens de ontwikkeling worden gewijzigd.
  5. User Stories zorgen voor de betrokkenheid van de eindgebruikers tijdens het ontwerpproces. Het zorgt ervoor dat u snel in staat bent om te reageren op de behoeften en verwachtingen van de eindgebruiker.
  6. Door middel van User Stories wordt er kennis opgebouwd. Deze kennis bouwt zich op bij iedereen die betrokken is bij de ontwikkeling van de app.

Uit ervaring weten we wat het belangrijkste onderdeel is voor succes tijdens de ontwikkeling van een app, namelijk een goed beeld van de behoeften en interesses van de gebruikers.

Dit is alleen mogelijk wanneer klanten en ontwikkelaars op dezelfde manier de verschillende functionaliteiten van de app beschrijven. Zoals hierboven beschreven, is dit mogelijk met User Stories.

Conclusie:

User Stories zijn te gebruiken in allerlei soorten projecten. Inclusief ontwikkelingsprocessen voor zowel mobiele als web apps. Indien je de User Stories op de juiste manier gebruikt, kunnen ze voor zowel hulp voor het ontwikkelteam als de klant zorgen.

Indien je nog meer over dit onderwerp wilt weten, raden we je aan om ‘’User Stories Applied’’ van Mike Cohn te lezen. Dit boek staat vol met informatie, voorbeelden en verdere uitleg over user stories.

Nu is het tijd om de geleerde kennis uit dit artikel toe te gaan passen in de praktijk. Indien je nog tips hebt voor het maken van goede User Stories horen wij dit graag.


Nog steeds niet helemaal duidelijk?

Ik help je graag met al je vragen. Je mag me altijd even bellen of mailen.