Bij Glamorous Goat streven we ernaar om de hoogste kwaliteit neer te zetten voor iedere klant. We zorgen ervoor dat apps goed beveiligd zijn. In dit proces willen wij een betere structuur neerzetten waardoor het optimaal voldoet aan de eisen van OWASP voor apps op verschillende niveaus.

Wat is OWASP?

OWASP staat voor Open Web Application Security Project. Het is een wereldwijde en open community die zich onder andere inzet voor de verbetering van de beveiliging van apps. OWASP streeft naar een bewustwording van het belang van app security zodat iedereen onderbouwde beslissingen kan nemen op dit gebied.

Waarom is het belangrijk?

Door het alsmaar stijgend gebruik van technologische oplossingen in het dagelijks leven, zowel privé als op de werkvloer, zijn we steeds afhankelijker van deze oplossingen. Om onszelf en andere te beschermen is het belangrijk dat deze oplossingen goed beveiligd zijn tegen kwaadwillende van buitenaf maar ook tegen het lekken van data. Apps zijn hier geen uitzondering op en de gevolgen van deze kwaadwillende en datalekken komen wekelijks op het nieuws voorbij.

Wat levert het op?

Als ondernemer moet je er niet aan denken dat jouw app verantwoordelijk is voor het lekken van data of dat gekopieerd wordt. De gevolgen zijn vaak niet te overzien wanneer de beveiliging van de app niet deugd. Uit belang voor jouw app, jouw onderneming en de eindgebruiker is het belangrijk om dit te waarborgen zodat geen van deze schade kan ondervinden.

Wat moet er allemaal gebeuren?

Om ervoor te zorgen dat jouw app goed beveiligd is tegen kwaadwillenden van buitenaf en data lekken, moeten er een aantal dingen gebeuren. Allereerst moet de beveiliging van jouw app geanalyseerd worden op welke aspecten ontbreken en waar aandacht aan moet worden besteed.

Aan de hand van deze analyse wordt er een plan gemaakt over hoe dit aangepakt moet worden. Hierna volgt hier de uitvoering van zodat we samen komen tot een goed beveiligde app.

Meer weten over hoe we OWASP gebruiken en waar het vandaan komt?

In de uitgebreide Glamorous Goat OWASP Guide kun je duidelijk en in begrijpbare taal nalezen waar OWASP voor staat en hoe wij het gebruiken.

Mocht je meer willen weten over de organisatie OWASP dan kun je de website van OWASP Mobile Security Testing raadplegen.